Če flash animacije ne vidite najbrž nimate nameščenega flash playerja ali java.
Najdete jih na spodnjih povezavah:

http://www.adobe.com/products/flashplayer/
http://java.com/en/

Redne akcije skozi leto

27. julij 2009

V letu 2008 je humanitarna dejavnost na področju, ki ga pokriva Nadškofijska karitas Maribor, rasla in krepila svoj pomen, saj dokaj uspešno nadaljujemo začrtano pot pri premagovanju raznih stisk prosilcev. Vedno več je tudi duševnih stisk, kar še posebej jasno razodeva dramatično stanje na območju nadškofije Maribor, kjer je brezposelnost zelo visoka in po statistikah tudi spadamo v najrevnejše območje Slovenije. V ta namen potekajo razne dobrodelne akcije skozi celo leto (Redno in skupno botrstvo, Živa Karitas, Zlati dobrotnik Karitas, Več luči- več upanja, Postna akcija, 1. november – dar sveče in cveta za ljudi v stiski, Nedelja Karitas, Namesto propagande v humanitarne namene).


Sodelovali pa smo tudi v dobrodelnih akcijah, ki so skupnega značaja za vse tri Škofijske karitas in jih organiziramo preko Slovenske karitas (Teden Karitas – Klic dobrote, Pomagajmo otrokom v stiski – Da bo korak v šolo vesel, program Zaupanje, Ne pozabimo in ostale izredne akcije, kot je bila letos velika akcija »Stopimo skupaj«za pomoč prizadetim družinam v neurju).

 

Spodaj so na kratko opisane akcije oz. programi pomoči na NŠKM. Več informacij boste lahko prebrali pod Več o posameznih akcijah.

 

POMOČ IN SVETOVANJE SOCIALNO OGROŽENIM

Krovni program preko katerega potekajo vse dejavnosti NŠKM. Gre za pomoč “malemu človeku”, ki se v stiski obrača po pomoč. Družine in posamezniki, otroci, dijaki in študenti, starejši, bolni in invalidi, Romi, migranti...

 

POMOČ OTROKOM - BOTRSTVO

Deluje od leta 1993 in je namenjen ciljni skupini socialno ogroženih in revnih družin z otroki, ki so zaradi brezposelnosti staršev ostali brez sredstev. S tem programom lajšamo tako trenutne kot tudi trajne stiske otrok.

Več na: http://www.karitasmb.si/vsebina.php?id_menu=9

 

ZLATI DOBROTNIK KARITAS

Leta 2001 smo pričeli z akcijo Zlati dobrotnik Karitas, projektno dobrotništvo, z željo, da se prelevi v večletni program, ki bo kontinuirano tekel in pomagal ljudem v stiski. Posameznik se lahko sam odloči komu in koliko želi darovati.

Več na: http://www.karitasmb.si/vsebina.php?id_menu=9&id_vsebina=42 

 

ŽIVA KARITAS

S pomočjo Župnijskih karitas in župnij vsako leto zbiramo namenska sredstva za delovanje in urejevanje najnujnejših stvari, ki so potrebna za nemoteno delovanje različnih ustanov znotraj NŠKM.

Več na: http://www.karitasmb.si/vsebina.php?id_menu=9&id_vsebina=40

 

VEČ LUČI - VEČ UPANJA

Akcija zbiranja sredstev se prične z adventom in traja do svečnice (2. februarja). Z njo pomagamo pokriti velik del stroškov šolske prehrane, omogočati šolo v naravi, izlete in druženja s sovrstniki ter bivanja v dijaških domovih.

Več na: http://www.karitasmb.si/vsebina.php?id_menu=9&id_vsebina=41 

 

POSTNA AKCIJA IN POMOČ TUJINI

Biti moramo solidarni in odprti tudi za potrebe ljudi, ki živijo v drugih državah sveta, kjer je revščina in neizobraženost vsakdanjik za večino prebivalcev. Vabimo Župnijske karitas, da se odzovejo in pomagajo predvsem ljudem bivše Jugoslavije.

Več na: http://www.karitasmb.si/vsebina.php?id_menu=9&id_vsebina=37

 

OZIMNICA

Vsako leto v jesenskem času s pomočjo Župnijskih karitas organiziramo akcijo zbiranja pridelkov in ozimnice. Darovano hrano razdelimo najbolj ogroženim družinam, ki potrebujejo osnovna življenjska sredstva za preživetje.

Več na: http://www.karitasmb.si/vsebina.php?id_menu=9&id_vsebina=39

 

DAR SVEČE IN CVETA

Akcija poteka ob prazniku Vseh svetih. V ta namen pripravljamo vsako leto svečke z našim logotipom, ki jih lahko ljudje kupijo po Župnijskih karitas. Želimo si, da ob teh dneh zagori tudi luč dobrote, ki ogreje ljudi v stiski.

Več na: http://www.karitasmb.si/vsebina.php?id_menu=9&id_vsebina=38