VDC Murenčki

VDC Murenčki je namenjen dnevnemu varstvu, vodenju in zaposlitvi pod posebnimi pogoji oseb z motnjo v duševnem in telesnem razvoju. Varovanci so vključeni v program z vsemi svojimi potrebami, ki jih bolezen prinaša.

V program so vključene odrasle osebe z zmernimi, lažjimi, težkimi in težjimi motnjami v duševnem in telesnem razvoju. V VDC je po Koncesijski pogodbi lahko vključenih 8 varovancev.

Delo v VDC-ju poteka 5 dni v tednu, med 7 in 15 uro. Vikende in dela proste dneve je varstveno delovni center zaprt.

Za delo v VDC- ju skrbijo: skupinski habilitator, delovna inštruktorica in varuhinja.

V času vključenosti v varstveno delovni center imajo varovanci poskrbljen prevoz v VDC in nazaj domov, topel obrok, tople oz. osvežilne napitke, aktivnosti po programu….

Zaposlene pri svojem delu sledijo ciljem in dejavnostim na posameznih področjih, ki so opredeljena v letnem delovnem načrtu. Poleg rednega vsakodnevnega dela na področju skrbi za samega sebe, razvijanja in ohranjanja samostojnosti in splošne poučenosti ter področja gibalno-športnih in delovnih aktivnosti, skozi vso leto sledimo tudi praznikom, letnim časom ter drugim dogodkom, aktualnostim in posebnostim časa in kraja:

 • praznovanje rojstnih dni varovancev,
 • praznovanje praznikov (božič, novo leto, velika noč, ….)
 • priprava programa za mame ob materinskem dnevu,
 • izdelovanje voščilnic (velika noč, božič); izdelkov, ki jih poklonimo ob raznih priložnostih (materinski dan, novo leto, dan odprtih vrat….), izdelava izdelkov s katerimi popestrimo našo hišo in okolico,
 • obiskovanje okoliških krajev (spoznavanje narave, okolja, raznih objektov….)
 • v mesecu maju prebiranje šmarničnih zgodb in skupna maša s svojci ob koncu maja
 • urejanje okolice
 • skupna srečanja s starši
 • kostanjev piknik,
 • obisk raznih prireditev (Klic dobrote, pikniki preko društva Sožitje in Vera in luč,….
 • obiski svetih maš
 • obiskovanje knjižnice, športne dvorane, bazena v Rušahah….
 • v mesecu juniju enotedensko letovanje v Portorožu
 • ter še in še….

VDC se pri svojem delovanju trudi sodelovati s sorodnimi in drugimi ustanovami kot so: Vera in luč, VDC Čebela Slov. Konjice, VDC Polž Lenart, VDC Mravlja,…. cerkvenimi ustanovami, občino Starše, z ustanoviteljem zavoda, Nadškofijsko Karitas Maribor….