VDC Čebelice (varstveno delovni center in stanovanjska skupina)

VDC Čebelice je namenjen dnevnemu varstvu, vodenju in zaposlitvi odraslih oseb z lažjo, zmerno ter težjo in težko motnjo v duševnem in telesnem razvoju.

VDC nudi svojim varovancem varstvo in vodenje po programu dela in aktivnosti, ki ohranja, razvija in nadgrajuje njihove sposobnosti na vseh področjih življenja in jih navaja na čim večjo samostojnost. Program dela je prilagojen stanju duševne in telesne prizadetosti, sposobnostim in starosti posameznika.

Po Koncesijski pogodbi je v VDC lahko vključenih 8 odraslih oseb z motnjami v duševnem in telesnem razvoju.

Storitve in naloge so prilagojene stanju duševne in telesne motnje posameznika. Pomembno je, da varovanca pri izvajanju storitev ne preobremenjujemo, niti ne zanemarimo ohranjenega in razvoj njihovih psihofizičnih sposobnosti.

Primarni cilj našega VDC-ja je dvig kvalitete življenja tako za uporabnike kot njihove družine. Konkretno je cilj našega programa osmišljanje življenja invalidnih oseb, pomoč pri usposabljanju za čim bolj samostojno in neodvisno življenje, ohranjanje že pridobljenih znanj, razvijanje novih sposobnosti, pridobivanje socialnih in delovnih navad, dajanje možnosti za opravljanje koristnega vendar njihovim sposobnostim primernega dela, harmonično vključevanje v skupnost in v vse sfere matičnega okolja po načelu normalizacije in integracije ter nenazadnje tudi razbremenjevanje družin z invalidno osebo.

Varstveno delovni center deluje od ponedeljka do petka od 7-15 ure. Med prazniki in vikendi je VDC zaprt. V času delovanja VDC-ja imajo varovanci zagotovljen zajtrk, kosilo iz bližnjega doma, tople oz. osvežilne napitke. Prav tako je poskrbljeno za aktivnosti po programu, vodenje, varstvo in zaposlitev pod posebnimi pogoji….

Socialno varstveno storitev izvajamo po dveh metodah:

 • Individualno delo
 • Timsko delo

V okviru dnevnega varstva izvajamo naslednje aktivnosti:

 • Rekreacija, telesne aktivnosti: igre z žogo, sprehodi, aktivni odmori, izleti,…
 • Športno rekreativni programi: igre na prostem, razgibavanje telesa, keglanje, namizni tenis, APK- aktivnosti s pomočjo konja, aktivnosti v vodi, …
 • Posebne športno rekreativne dejavnosti: obisk kopališč (TERME ZREČE),
 • Razvedrilo, zabava: praznovanje rojstnih dni, pikniki, izleti, letovanje (IZOLA), zimovanje (GOLTE, DOMINIKOV DOM – POHORJE), namizne igre, druženje.
 • Kultura: obisk gledaliških in kino predstav, razstav, muzejev, knjižnic in kulturnih prireditev, koncertov
 • Vseživljenjsko učenje, izobraževanje: didaktične igre, edukacijski sprehodi, spoznavanje okolja, varnost v prometu, trening komunikacije pri urejanju osebnih zadev v življenju.
 • Relaksacija (masaža)
 • Fizioterapija v VDC Čebela
 • Aktivnosti z živalmi (terapije s konji)

VDC se v okviru svojega delovanja trudi sodelovati tudi z okoliškimi ustanovami: ustanoviteljico Nadškofijsko Karitas Maribor, Župnijska Karitas, občina, VDC Šentjur, enota Slov. Konjice, Društvo Sožitje, Vera in luč, Glasbena šola Slov. Konjice, razna društva…..

Za dobro počutje varovancev skrbi strokovno usposobljeno: skupinski habilitator, delovni inštruktor ter varuh.