Stanovanjska skupnost Čebelice

Po Koncesijski pogodbi je v Stanovanjsko skupnost lahko vključenih 9 odraslih oseb z motnjami v duševnem in telesnem razvoju.

Življenjski utrip v stanovanjski skupnosti je podoben bivanju v domačem okolju. Tako se varovanci v tem času udeležujejo sprehodov, družabnih iger, ogledov raznih filmov, oddaj, obiska knjižnice, sv. maš, izletov… Varovanci po svojih zmožnostih pomagajo pri pripravi obrokov (malice, večerje), pomagajo pri urejanju okolja, delu na vrtu, čiščenju hiše, kombija.

Čas v stanovanjski skupnosti je tudi namenjen obiskom svojcev, prijateljev, kateri so še vedno nepogrešljivi del uporabnikovega življenja.

V okviru osnovne zdravstvene dejavnosti izvaja stanovanjska skupnost zdravstveno nego in zdravstveno rehabilitacijo za svoje varovance. Zdravstvena nega je celostna obravnava stanovalca, pomaga mu, da uresniči svoj psihični, fizični in socialni potencial v okolju v katerem živi.

Zdravstvena nega omogoča sistematično, logično spoznavanje in ugotavljanje ter reševanje problemov v okviru kompetenc zdravstvenih delavcev.

Pri izvajanju zdravstvene nege sledimo sledečim načelom:

• usmerjenost k varovancu,
• upoštevanje varovanca,
• celovita oskrba.

Dom upošteva sodobne metode in nova spoznanja s področja geriatrije in gerontološke zdravstvene nege, ki temelji na spodbujanju in ohranjanju čim večje samostojnosti stanovalcev, ter krepitvi zdravja.

Zdravstveno nego izvajamo skladno z merili za razvrščanje stanovalcev po zahtevnosti zdravstvene nege.

V stanovanjski skupnosti je zagotovljeno za:

Obisk splošne zdravnice
Domska zdravnica Mihaela Pugelj, dr.med.spec. spl. med., prihaja v dom po urniku, ki ga določa direktor Zdravstvenega doma Slov. Konjice v sodelovanju s strokovno vodjo Zavoda.

Obisk psihiatrinje
Domska psihiatrinja Jožica Gamse, dr. med. spec. psih. v dom prihaja 1 krat na tri mesece.

Dobavitelj zdravil
Dobavitelj zdravil je JZ Celjske lekarne.

Dobavitelj inkontinenčnih pripomočkov
Naročanje in dobava inkontinenčnih pripomočkov je pri JZ Celjske lekarne ter v Medimaju.

Fizioterapija
Po potrebi in v dogovoru s fizioterapevtkami iz ZD Slov. Konjice izvajamo fizioterapije v Domu Čebela, ter z zunanjim fizioterapevtom po dogovoru.

Nenujni reševalni prevozi
Izvajalec nenujnih prevozov je Reševalna služba Slov. Konjice.

V stanovanjski skupnosti tako za varovance skrbi strokovno usposobljen kader: srednja medicinska sestra, dipl. med. sestra, bolničar-negovalec, varuhinja ter soc. oskrbovalka.