Dom sv. Eme, Šentjanž pri Dravogradu

Dom sv. Eme v Šentjanžu pri Dravogradu je najmanjši dom starejših v Sloveniji s koncesijo, v katerem biva 21 stanovalcev. Razpolagamo s 7 enoposteljnimi in 7 dvoposteljnimi sobami.

Dom je bil zgrajen leta 2003 kot adaptacija starega Šentjanškega župnišča. Lokacija je neposredno ob župnijski cerkvi, na rahli vzpetini, od koder seže prijeten razgled na dolino in bližnjo cerkev sv Petra na Kronski gori.

V socialni službi doma je socialna delavka tista, ki daje bodočim stanovalcem vse informacije v zvezi s sprejemom v Dom in urejanjem potrebne dokumentacije. Pomaga novim stanovalcem in njihovim svojcem pri prilagajanju na domsko življenje. Stanovalci in svojci se lahko ob stiskah in težavah s prošnjami, željami in pritožbami obračajo na socialno delavko, ki jim bo pomagala ali pa bo prošnje, predloge in pritožbe posredovala drugim pristojnim službam. Pri svojem delu socialna delavka stanovalcem doma svetuje, jih vodi, zastopa, skrbi za njihovo socialno oskrbo ter jih ob tem obravnava tako individualno kot skupinsko. Vsa prizadevanja so podrejena edinemu cilju, da bi za vsakega stanovalca našli želeno obliko bivanja v Domu.

Socialna delavka enkrat tedensko vodi pogovorno skupino s stanovalci. Skupinski pogovori v spremstvu strokovne delavke so vedno dober način za globlje spoznavanje sebe in drugih. Stanovalke in stanovalci se radi pridružijo simpatičnemu in sproščenemu srečanju in se spoznavajo med seboj preko zanimivih življenjskih pogovorov. Teme, o katerih se pogovarjamo, so različne, zanimive, predvsem pa take, preko katerih osebnostno rastemo. Vsak zase in skupaj v skupini. Pogovorna tema je praviloma neka zanimiva vsebina, ki je starim ljudem domača; o njej morajo nekaj vedeti, imeti življenjske izkušnje. Ta vsebina jih mora vsaj nekoliko zanimati, dolžnost voditelja pa je, da pogovor usmerja čim bolj življenjsko, da bo čedalje bolj zanimiv.

V domu imamo že nekaj let informacijsko točko za starejše, ljudi z demenco in njihove svojce, vsak torek od 12.00 do 14.00 ure in ostale dneve po predhodnem dogovoru.

Namenjena je vsem, ki potrebujejo pomoč pri : Iskanju odgovorov in oblikovanju novih, iskanju informacij, iskanju dodatnih virov pomoči, oblikovanju podpore, iskanju usmeritev kam se obrniti po pomoč. In tistim, ki potrebujejo pogovor o tem: Kaj narediti za lepo sožitje s starejšim družinskim članom? Kako povečati razumevanje starih ljudi in boljše sožitje z njimi? Kaj narediti za boljše razumevanje mlajših dveh generacij ?Kaj narediti za boljše vživljanje po prihodu v dom za stare ljudi? V času informacijske točke je na razpolago Lilijana Gologranc Pavlič, dipl. socialna delavka samostojna svetovalka, posebej izobražena za področje dela z osebami z demenco. Naj vam pomagamo poiskati svetle točke in pozitivne izkušnje!

Animacijske delavnice in prostočasne aktivnosti

Z namenom kvalitetnega in prijetnega bivanja naših 21. stanovalcev, že vsa leta pripravljamo in ponujamo različne aktivnosti in dejavnosti ob istem dnevu in istem času, ki se jih stanovalci udeležujejo glede na njihove interese, želje in dnevno počutje.
Prostočasne dejavnosti, ki jih naš dom ponuja so:

 • bralne urice s knjižnico Dravograd vsak torek ob 15.00 (projekt Beremo vam)
 • pogovorno pevska skupina vsak četrtek ob 10.00
 • praznovanje rojstnih dni stanovalcev 1 krat mesečno
 • dnevne aktivnosti za stanovalce z demenco vsak dan
 • ustvarjalne delavnice vsako prvo sredo v mesecu ob 9. 30
 • telovadba vsak ponedeljek in petek ob 15. 30
 • KOFETKANJE vsak dan od 9. 30 do 10.00
 • sv. maša v domski kapeli vsak torek ob 17. 00
 • »KOSILO Z MOJIMI« možnost skupnega praznovanja rojstnih dni stanovalcev in drugih posebnih priložnosti organiziramo skupaj s svojci v domski jedilnici
 • sprehodi po okolici
 • praznovanja različnih praznikov
 • aktivna skrb za male domske živali
 • delo na vrtu

Pestrost bivanja in življenja v domu zagotavljamo z različnimi dogodki, ki jim pravimo »posebni dogodki« in so odraz odprtosti doma navzven, umeščenosti in sodelovanja doma z lokalno skupnostjo in krajem. Ti dogodki so za nas posebni, ker prinašajo v dom nekaj zunanjega, svežega, novega, obiski zunaj doma pa nam pomenijo povezovanje in sodelovanje. Povezovanje različnih generacij in sodelovanje z vrtci, osnovnimi šolami, srednjimi šolami, fakultetami, društvi, zavodi ter organizacijami iz lokalne skupnosti in širše ponuja vsem generacijam vedno znova priložnost za pozitivne izkušnje na področju medčloveških odnosov in medgeneracijske solidarnosti. V naš dom tako redno prihajajo otroci Vrtca Šentjanž in učenci OŠ Šentjanž, prostovoljke ŽK Šentjanž, knjižnica Dravograd in še mnogi drugi.

V prvem nadstropju doma imamo stalno razstavo likovnih izdelkov otrok iz vrtca Šentjanž, prirejamo pa tudi razstave drugih lokalnih umetnikov, fotografov, slikarjev, izdelovalcev in smo odprti za vse, ki bi želeli svoja dela pri nas razstaviti.

V domu imamo pevski zbor stanovalcev doma z imenom »Podarimo si pesem«, ki ga vodi gospa Lilijana Gologranc Pavlič. Zbor aktivno sodeluje na domskih prireditvah in tudi srečanjih pevskih zborov socialnovarstvenih zavodov Slovenije.

Ker se zavedamo, da živali dobro vplivajo na počutje ljudi, imamo kar nekaj domskih hišnih ljubljenčkov. Dve želvi rumenovratki, akvarij z ribicami, dve papigi skobčevki in zajčka. S pomočjo živali se lahko veliko hitreje in uspešneje opravi proces integracije stanovalcev doma. Živali imajo zmožnost navdihniti in motivirati ljudi, da se lotijo konstruktivnih aktivnosti, ki se jih drugače ne bi, hkrati pa so zadovoljene še potrebe po nežnosti in naklonjenosti.

In tako nam skupaj minevajo ure, dnevi in mine tudi leto, ko smo zadovoljni, da smo ga preživeli skupaj, ko so bili trenutki, na katere se želimo spomniti, tudi takšni, ki jih želimo pozabiti. Veselimo se novih stvari in novih ljudi.

Domska kuhinja

V kuhinji smo zaposlene tri kuharice. Dnevno pripravljamo (zajtrk, kosilo, popoldansko malico, in večerjo),za sladkorno dieto pa še dopoldansko malico. Kuhamo različne diete kot npr. sladkorno, žolčno, želodčno ipd.

Kuhamo za 21 oskrbovancev,14 zaposlenih in 9 zunanjih odjemalcev. Pripravljamo pogostitve na različnih dogodkih v domu, občasno pa poskrbimo tudi za dogodke izven doma v okviru Župnije Šentjanž ali Župnijske karitas.

Pri sestavljanju jedilnika sodelujejo tudi stanovalci, s čimer poskušamo pripravljati hrano po njihovih željah ob upoštevanju smernic zdrave prehrane starostnika. V delovnem procesu se strogo držimo HACCP sistema, ki ga zahteva zakonodaja.

0FansLike

Urednik priporoča