Zavod Karion

Zavod Karitas za oskrbo, nego in socialo
Kratki naziv: Zavod Karion
Žička cesta 15, 3210 Slovenske Konjice

Matična številka: 1122916, davčna številka: 19856806

tel.: 03/575 61 40; GSM: 051 373 157
e-mail: karion@karion.si

Direktor: Andrej Štesl, univ. dipl. teolog
Strokovni vodja zavoda: Karmen Fridrih, univ. dipl. soc. del.

Lokacije:

VDC Čebelice in Bivalna enota Čebelice
Žička cesta 15, 3210 Slovenske Konjice
Tel.: 03/575 61 40; GSM: 041 321 042
Strokovna vodja: Karmen Fridrih, univ. dipl. soc. del.
VDCcebelice@karion.si

Dom sv. Ema
Šentjanž 102, 2373 Šentjanž pri Dravogradu
Tel.: 02/878 71 67; GSM: 051 312 209
Strokovna vodja: Lilijana Gologranc Pavlič, dipl. soc. del, samostojna svetovalka
DomSveteEme@karion.si

VDC Murenčki
Starše 91, 2205 Starše
Tel./fax.: 02/688 80 02; GSM: 051 373 157
Strokovna vodja: Karmen Fridrih, univ. dipl. soc. del.
VDCmurencki@karion.si

Dom Danijela Halasa Velika Polana
Velika Polana 109, 9225 Velika Polana
Tel.: 0590 73 139, e-pošta: info@domhalas.si; www.domhalas.si
Strokovna vodja: mag. Tadeja Pitz Prasl, 041-215-032; tadeja.pitz.prasl@karion.si