Socialno varstveni programi

V Nadškofijski karitas Maribor izvajamo naslednje socialnovarstvene programe:

V navedenih programih zaposlujemo strokovne delavce s področja socialnega varstva, pomagajo jim strokovni sodelavci, laični delavci in prostovoljci. Njihovo strokovno, laično ali prostovoljsko delo je temeljilo na veljavnih strokovnih izhodiščih, veljavni zakonodaji, na etičnih načelih Karitas in Kodeksu etičnih načel v socialnem varstvu.

Vsi naši programi so sofinancirani, in sicer jih sofinancirajo: Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Ministrstvo za zdravje, FIHO (Fundacija za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v Republiki Sloveniji), lokalne skupnosti (Mestna občina Maribor, občina Žalec, občina Mozirje) ter Zavod republike Slovenije za zaposlovanje (ZRSZ skozi različne projekte aktivne politike zaposlovanja).

V skrbi za kakovostno izvajanje socialnovarstvenih programov dajemo velik poudarek usposabljanju in strokovnemu izpopolnjevanju naših sodelavcev.

0FansLike

Urednik priporoča