Humanitarni programi

Prvenstvena naloga Nadškofijske karitas Maribor je udejanjanje humanitarne/dobrodelne dejavnosti na vseh področjih delovanja. Pomoč Karitas je sekundarna pomoč in je pravzaprav pomoč za samopomoč. Na človeka želimo in moramo gledati celostno, brez zadržkov, predvsem pa z veliko mero sočustvovanja. Sprejeti ga moramo sebi enakega, kajti le tako ga bomo lahko razumeli ter ob tem poiskali najustreznejšo obliko pomoči, ne smemo dajati le obljub, kajti naša pomoč ne sme biti le simbolična, temveč mora biti konkretna in v danih okoliščinah primerna prosilčevemu gmotnemu, psihičnemu in duševnemu stanju. Skozi naše delo se morata izražati duh evangelija in Jezusovo naročilo: »Karkoli ste storili enemu od teh mojih najmanjših bratov, ste meni storili« (Mt 25,40).

V letu 2016 smo delo NŠKM usmerili k poglabljanju našega poslanstva in uresničevanju diakonije – služenja Cerkve najbolj materialno, duhovno in duševno ubogim med nami. Sodelavci Nadškofijske karitas Maribor želimo kot člani družine Karitas biti živo občestvo, da bi živeli Ljubezen in drug drugega spodbujali k dobrim delom. Zavedamo se dejstva, da smo brez Božje pomoči nemočni, zato smo se vsak drugi in četrti petek v mesecu zbirali pri sv. maši.

K humanitarnemu delu sodi tudi opozarjanje širše družbe na pojav in številčnost (novih) stisk, kriznih žarišč in na socialno sliko naše družbe. To poslanstvo skrbno negujemo, saj se zavedamo, da mora biti zainteresirana javnost redno in ažurno obveščena tako o aktivnostih naše Karitas, kot tudi o novih stiskah in perečih situacijah, ki so se in se še porajajo v naši družbi.

Da lahko izvajamo svoje primarno delo – humanitarno dejavnost – tečejo na ravni Nadškofijske karitas Maribor razni podporni programi, ki »skrbijo«, da je pomoč konkretna in dostojna. V okvir humanitarnih programov, ki jih izvaja NŠKM sodijo programi našteti spodaj.

Dejavnosti konkretne pomoči potekajo tako, da ustrezno usposobljeni strokovni (so)delavci Karitas, ki rešujejo posamezne prošnje/stiske, ocenijo, katera vrsta pomoči oziroma katera aktivnost bi bila najprimernejša za čimprejšnjo in kar se da celovito lajšanje stisk.

Humanitarni programi

0FansLike

Urednik priporoča