Pomoč tujini

Poslanstvo NŠKM je tudi pomoč tujini. V okviru akcije Ne pozabimo želimo vzpostaviti sistemsko delo in pomoč Karitas na področju jugovzhodne Evrope. Tako ciljno in sistematično pripravljamo korake in vzdržujemo pristne odnose s sodelavci Caritas na tem področju. Zelo pomembna pomoč NŠKM je namenjena Caritas Beograd in Aleksinac – saj zaradi majhnosti in šibke lokalne ekonomije ne zmorejo vzpostaviti stabilnega vira delovanja, zato je sistematična in kontinuirana materialna pomoč zelo pomembna za delovanje Caritas kot organizacije na eni strani in neposredno za pomoč ljudem v stiski.

Za NŠKM je pomembno tudi vzpostavljanje novih poti s konkretno pomočjo na eni strani in možnostmi medsebojne izmenjave izkušenj in dela Caritas. Tako je sodelovanje s Caritas Ruse – Bolgarija, Mala Skola – Vareš in društvi Slovencev nepogrešljiv korak v kontekstu informiranosti in razvoja.