Kontakti

Odgovorne osebe organizacije in programov pomoči so dosegljive na naslovu Strossmayerjeva 15, 2000 Maribor, kjer je odvija tudi večina programov. Zavetisce za brezdomne, materinski dom in humanitarno skladišče se nahajajo na drugih lokacijah.

SLUŽBA KONTAKTI
SPREJEMNO INFORMACIJSKA IN SVETOVALNA PISARNA 059 080 350
info@karitasmb.si
PREDSEDNIK, GENERALNI TAJNIK 059 080 350
info@karitasmb.si
RAČUNOVODSTVO tel. 059 080 355, tajnistvo@karitasmb.si
AMBULANTA ZA OSEBE BREZ OSNOVNEGA ZDRAVSTVENEGA ZAVAROVANJA S POSVETOVALNICO tel 0590 80 359, gsm 030 643 231

ambulanta@karitasmb.si

LJUDSKA KUHINJA BETLEHEM tel. 0590 80 680, gsm 030 643 230
Bet.Ka – vključevanje oseb s težavami v duševnem zdravju tel. 0590 80 353, gsm 070 626 936
info@karitasmb.si
HUMANITARNO SKLADIŠČE
Ljubljanska c. 23
2000 Maribor
tel 0590 80 365, gsm 030 603 402

skladisce@karitasmb.si

ZAVETIŠČE ZA BREZDOMNE – SV. MARTIN
Ljubljanska c. 23
2000 Maribor
tel 059 080 366, gsm 041 782 503

zavetisce@karitasmb.si

 MLADA KARITAS – YOUNGCARITAS gsm 070 636 286, info@karitasmb.si
MATERINSKI DOM
MD Mozirje
Podvrh 23, 3330 Mozirje

MD Žalec
Savinjska c. 1, 3310 Žalec

MD Mozirje
tel. 03 583 15 30, gsm 041 714 347

md.mozirje@karitasmb.si

MD Žalec
tel. 0590 80 363

md.zalec@karitasmb.si