Kontakti

Odgovorne osebe organizacije in programov pomoči so dosegljive na naslovu Strossmayerjeva 15, 2000 Maribor, kjer je odvija tudi večina programov. Zavetisce za brezdomne, materinski dom in humanitarno skladišče se nahajajo na drugih lokacijah.

SLUŽBA KONTAKTI
PREDSEDNIK 059 080 350
info@karitasmb.si
GENERALNI TAJNIK 059 080 350
info@karitasmb.si
RAČUNOVODSTVO tel. 059 080 350
fax 059  080 360
gsm 051 634  682
info@karitasmb.si
AMBULANTA ZA OSEBE BREZ OSNOVNEGA ZDRAVSTVENEGA ZAVAROVANJA S POSVETOVALNICO tel 0590 80 359
ambulanta@karitasmb.si
LJUDSKA KUHINJA BETLEHEM tel. 0590 80 680
030 643 230
TERAPEVTSKO PRIPRAVLJALNI CENTER tel. 0590 80 354
info@karitasmb.si
HUMANITARNO SKLADIŠČE
Ljubljanska c. 23
2000 Maribor
tel 0590 80 365,
fax 0590 80 367
gsm 030 603 402
info@karitasmb.si
skladisce@karitasmb.si
ZAVETIŠČE ZA BREZDOMNE – SV. MARTIN
Ljubljanska c. 23
2000 Maribor
Tel. 059 080 366; 041 782 503

zavetisce@karitasmb.si

MATERINSKI DOM
MD Mozirje
Podvrh 23, 3330 MozirjeMD Žalec
Savinjska c. 1, 3310 Žalec
MD Mozirje
tel. 03 583 15 30
fax 0590 13 664
gsm 041 714 347MD Žalec
tel. 0590 80 363
fax 0590 80 364