Če flash animacije ne vidite najbrž nimate nameščenega flash playerja ali java.
Najdete jih na spodnjih povezavah:

http://www.adobe.com/products/flashplayer/
http://java.com/en/

Predstavitev

27. julij 2009

Predstavitev

Čebela dnevno varstvo Karitas opravlja storitve vodenja in varstva za 8 duševno in telesno prizadetih oseb po koncesijski pogodbi z dne 01. 10. 1998 in aneksa k pogodbi 1.10.2005. Varstvo in vodenje odraslih oseb z motnjo v duševnem in telesnem razvoju je bila edina storitev, ki jo zavod opravljal vsa ta leta od ustanovitve. Z letom 2004 pa je začel opravljati tudi storitev institucionalnega varstva starejših na lokaciji Šentjanž 102, 2373 Šentjanž pri Dravogradu, v Domu sv. Eme. Kapaciteta doma je 21 stanovalcev. Zavod ima od aprila 2004 koncesijsko razmerje s strani MDDSZ. V letu 2007 je pod okrilje Zavoda Čebela bil sprejet tudi dom v Staršah, poimenovan Murenčki, ki je namenjen dnevnemu varstvu odraslih z motnjami v duševnem in telesnem razvoju. Zavod Čebela je zasebni socialno varstveni zavod, ustanovljen s strani Nadškofijske Karitas Maribor.

 

Dejavnost, za katere smo registrirani:
•  87.200 Dejavnost nastanitvenih ustanov za duševno prizadete
•  87.300 Dejavnost nastanitvenih ustanov za stare in invalidne osebe

Pridobljene koncesije:
•   Koncesijska pogodba za izvajanje vodenja in varstva odraslih osebe z motnjo v duševnem in telesnem razvoju z dne 1. 10. 1998. Koncesijsko obdobje 7. let. 1.10.2005 je bilo to obdobje podaljšano za nadaljnjih 7. let. Številka v registru koncesionarjev je: K004. Dom Čebelice, Žička cesta 15, 3210 Slovenske Konjice, število varovancev je 8.
•   Koncesijska pogodba za izvajanje institucionalnega varstva starejših z dne 9. 2. 2004. Koncesijsko obdobje nedoločen čas, kasneje spremenjeno v obdobje 40 let. Številka v registru koncesionarjev je: K007/1.9. Dom sv. Eme, Šentjanž 102, 2373 Šentjanž pri Dravogradu. Število stanovalcev je 21.
•   Koncesijska pogodba za izvajanje vodenja, varstva in zaposlitev odraslih osebe z motnjo v duševnem in telesnem razvoju z dne 5. 3. 2008. Koncesijsko obdobje 20 let. Dom Murenčki, Starše 91, 2205 Starše. Število varovancev je 8.
•   Koncesijska pogodba za izvajanje institucionalnega varstva odraslih osebe z motnjo v duševnem in telesnem razvoju z dne 5. 3. 2008. Koncesijsko obdobje 40 let. Dom Čebelice 2, Žička cesta 15, 3210 Slovenske Konjice. Število varovancev je 9.
•   Koncesijska pogodba za izvajanje institucionalnega varstva starejših z dne 27. 10. 2008. Koncesijsko obdobje 40 let. Dom Velika Polana. Dom je v izgradnji. Predvideni začetek obratovanja 1.1.2010. Število stanovalcev je 60.