TK – Donirana hrana, aktualne stiske in pomoč Karitas Maribor

40

Program ‘Donirana hrana’

Program ‘Donirana hrana’ na Nadškofijski karitas Maribor danes presega zgolj transfer materialne pomoči, je kontinuirana dopolnilna socialnovarstvena storitev tistim družinam in posameznikom, ki potrebujejo redno spremljano pomoč ob podpori individualnega svetovalnega dela ter spremljanih stikov s strokovnimi delavci, sodelavci in prostovoljci Karitas, da ob njihovi podpori ne zgolj preživijo iz dneva v dan, temveč lahko vstanejo in zaživijo samostojnejše, polno življenje.

Tako smo predstavili program pred dobrimi štirimi  leti ob odprtju ter predaji namenu razširjenih in obnovljenih prostorov skladišča programa Donirana hrana na Nadškofijski karitas Maribor – ‘Bartimajeva izba’.

Nadškofijska karitas Maribor se s prevzemom, skladiščenjem in razdeljevanjem donacij hrane srečuje že vse od ustanovitve, pred 33 leti. Konkretneje z vsakodnevnimi prevzemi kruha ob vzpostavitvi sistemske pomoči brezdomnim osebam sredi 90-tih let. Od leta 2010 pa v sodelovanju s trgovskim centrom E’Leclerc  vzpostavi sistem prevzema prehranskih artiklov vsak delovni dan.

Na to osnovo se je Nadškofijska karitas Maribor kot izvajalska organizacija vključila v projekt ‘Donirana hrana’ oktobra 2016 na povabilo Lions kluba Maribor – Zarja, ki je predhodno vzpostavil mrežo 7 različnih trgovin (Spar, Mercator, Tuš), katere poslujejo na področju Mestne občine Maribor. Decembra 2017 smo jim pridružili še štiri trgovine Hofer, aprila 2018 pet trgovin Lidl, v aprilu ter maju 2021 še dodatnih deset (10) trgovin in v letu 2022 še 1 trgovino Hofer. Skupaj danes vsak obratovalni dan prevzemajo prostovoljci Karitas hrano v 30 trgovskih centrih v Mariboru (3 x Mercator, 3 x Spar, 2 x Interspar, 3 x Tuš, 11 x Hofer, 8 x Lidl) ob stalnici prevzema ob delavnikih (E’Leclerc ter pekarna Zenit in Center).

Večina prejemnikov je vključenih enkrat tedensko. Količina dnevno prejetih (do 850 kg/dan) živil omogoča, da po vnaprejšnjem fiksnem razporedu vsakodnevno vključimo do 35 družin oz. posameznikov, prejemnikov donirane hrane dnevno ali 59-107 oseb dnevno. Ob vzpostavitvi mreže dnevnih prevzemov donirane hrane s strani ŽK v MB ter drugih soc. ustanov ocenjujemo na vključitev dodatnih 60-120 oseb (skupaj 119-227 oseb dnevno).

V letu 2022 je bilo v program skupno vključenih 235 (leto 2021 – 210)  družin in posameznikov, kar skupaj predstavlja kar 629 (leto 2021 – 569) oseb, ki so vsaj 1 x tedensko prejele pomoč iz navedenega projekta.

Večinoma gre za prejemnike socialnih transferjev, nizkih pokojnin ali zaposlenih z nizkimi dohodki. Med prejemniki so tudi osebe, ki imajo težave v telesnem in duševnem zdravju, invalidi, starejši in mlajše osebe, ki živijo same.

Stroški izvajanja programa v letu 2022 – 86.138,52 € se nanašajo na stroške dela, posredne stroške: elektrika, ogrevanje, hlajenje, gorivo, …). Ocenjena vrednost prejete in razdeljene donirane hrane v letu 2022: 733.188,32 €.

Še posebej smo ponosni, da smo uspeli v projekt od oktobra 2016 pritegniti in vključiti mnoge prostovoljce Karitas, ki danemu programu dajejo veliko humanitarno noto in družbeno angažiranost: trenutno se vsak večer prevzem hrane vrši s petimi (5) Karitasovimi kombiji po točno določenem redu v trgovskih centrih. Zgovoren je podatek za leto 2022, ko je v celotnem letu sodelovalo 42 (28 – večerni in 14 jutranji del) sodelavcev in prostovoljcev Karitas, ki so opravili 9.317 delovnih ur (5.274,5 večerni in 4.042,5 jutranji del), kise nanašajo na prevzem, skladiščenje, sortiranje in razdeljevanje hrane socialno najšibkejšim vključenim prejemnikom ter vodenje ustreznih evidenc in skrb za red in čistočo v enem delu ter v drugem psihosocialnega spremljanja ter svetovanja.

V delu vsakodnevnega prevzema ‘Donirane hrane’ je bilo opravljeno v elevacijskem obdobju 52.342 km ter zabeleženih 1.698 potnih nalogov.

Zbrana hrana v letu 2022: 307 t (sadje in zelenjava, pekovski izdelki, sendviči, drugi mesni izdelki in mlečni izdelki).

V letošnjem letu smo do sedaj prevzeli in razdelili cca. 90 t donirane hrane.

Zahvaljujemo se za sofinanciranje programa Mestni občini Maribor. Financiranje lokalne skupnosti omogoča sistemsko pomoč človeku v socialni stiski in na drugi strani odgovoren odnos do hrane, katera bi bila sicer zavržena in postala odpadek. Zahvaliti se želimo tudi vsem, ki s svojim darom ali prostovoljnim delom podpirajo in sodelujejo v projektu ter pomoči Karitas. Zahvala naj bo prošnja za pomoč in podprtje še naprej.

V letošnjem letu smo se prijavili na javni razpis Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Z nakupom nove tehnične opreme želimo še dodatno kvalitativno dvigniti nivo storitve in izvajanja programa ‘Donirana hrana’ ter sistemsko postavili temelje tudi za nadgradnjo izvajanja programa prevzema že pripravljene kuhane hrane v gostiščih ter kuhinjah različnih ustanov.

 

Aktualna pomoč Karitas in vabila k solidarnosti:

Stiske so se poglobile po podražitvah osnovnih življenjskih potrebščin in energentov. Poleg rednih prejemnikov pomoči se na Karitas vse več obračajo družine oz. posamezniki v stiski ob dolgovih za  stroške ogrevanja in povečanih drugih življenjskih stroških. Vse več je prošenj ob dolgotrajni brezposelnosti (bolni, invalidi, …), prošenj delavcev z družinami iz tretjih dežel, zaposleni z minimalnim dohodkom oz. zaposleni – družine, ki le malenkost presežejo cenzus za uveljavljanje socialnih transferjev oz. tisti, ki kljub plači prejemajo tudi denarno socialno pomoč.

V prvih 4 mesecih letošnjega leta 2023 je v okviru sprejemno informacijske in svetovalne pisarne NŠKM prejelo pomoč kar 3.524 oseb. Pomoč se je nanašala na pomoč v hrani in higienskih potrebščinah, oblačilih, pomoč v obliki informiranja, svetovanja ter drugo materialno oz. psihosocialno pomoč.

Opažamo, da je veliko rednih, novih ali prosilcev za pomoč, ki so se oglasili po 2 ali 3 letih na Karitas, izpostavilo poleg materialne tudi močno psihosocialno stisko. V zadnjem letu se pojavlja tudi veliko novih prošenj, predvsem za materialno in tudi psihosocialno pomoč, ki so posledica stisk iz naslova visokih cen življenjskih stroškov pa tudi razpada družin ali težav v odnosih v partnerskih skupnostih oz. znotraj članov družine.

 

 

Vabilo k sodelovanju:

Zbiranje šolskih potrebščin in finančne pomoči za otroke ob vstopu v novo šolsko leto:

Na širšem mariborskem področju smo v preteklem letu z navedenima akcijama pomagali: 1.720 otrokom iz 734 družin, razdelili preko 15.000 šolskih potrebščin. Skupna vrednost pomoči – je znašala  43.500,00 €.

Upamo, da bomo tudi letos lahko pomagali vsaj enakemu št. otrok. Vse dobre ljudi vabimo k solidarnosti.

 

 

Program ‘Donirane hrane’ podpirajo:

Sofinancerji

Mestna občina Maribor, Lilijana Zorko, Sektor za zdravstveno in socialno varstvo, Urad za vzgojo in izobraževanje, zdravstveno in socialno varstvo in raziskovalno dejavnost,

FIHO – Fundacija za financiranja invalidskih in humanitarnih organizacij,

ZRSZ – Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje – Javna dela,

Partnerji v izvajanju projekta

Zveza Lions klubov, distrikt 129, Slovenija, Zdene Podlesnik predstavnik za Donirano hrano v SLO; Bojana Kmetec Rošic, conska predsednica,

Lions klub Maribor – Zarja, Liljana Adanič, predsednica; Valentina Plemenitaš, predstavnica za Donirano hrano v Mariboru,

Lions klub Maribor Piramida, Gorazd Novak, predsednik,

Lions klub Maribor, Kristijan Anton Kontarščak, predsednik.

Trgovci ter mnogi skriti darovalci, podporniki, prostovoljci ter sodelavci Karitas.

Hvala!

 

Gradivo s tiskovne konference – tukaj