Zdrav-je, Posvet o zdravi prehrani in telesni dejavnosti prejemnikov pomoči Karitas

101

Predstavitev izvajanja projekta Zdrav-je, triletni projekt o zdravi prehrani ter telesni dejavnosti oseb v stiski, prejemnikov pomoči Karitas. Projekt sofinancira Ministrstvo za zdravje.

Uvod:

Branko Maček, predsednik Nadškofijske karitas Maribor

Izhodišče programa Zdrav-je je problematika, ki jo že več kot 30 let od začetka izvajanja poslanstva Karitas zaznavamo ter nanjo opozarjamo oz. skušamo z različnimi pristopi blažiti ter jo tudi sistemsko nasloviti.

Mreža prostovoljcev in sodelavcev Karitas v Sloveniji vsako leto pomaga več kot 114.000 osebam v stiski, od tega več kot 21.000 otrokom, 26.000 starejšim. Samo v sklopu materialne pomoči je bilo v letu 2021 razdeljenih 3.050 t hrane – (poročilo Slovenske karitas).

Zdrava prehrana in telesna dejavnost predstavljata pri prejemnikih pomoči Karitas temeljni, elementaren problem in težavo. Družina ali posameznik ter druge ogrožene skupine ob vse slabšem socilano-ekonomskem položaju vedno bolj krčijo obseg ter raznolikost prehrane, se umikajo oz. so izključeni iz socialnih okolij in sredin ter posledično posvečajo manj časa in skrbi za osebno higieno ter se vse bolj zapirajo vase, ostajajo doma ter opuščajo kakršnokoli telesno dejavnost.

Pomembno je opozoriti na zaznano dejstvo, da se nivo zdrave prehrane, osebne higiene ter telesne dejavnosti drastično znižuje in slabša v koliko se čas, ko družina ali posameznik oziroma druge ogrožene skupine, ki živijo v socialno-ekonomski ogroženosti, podaljšuje ali je ta dolgotrajna.

Poslanstvo Karitas je celostna pomoč človeku, ki se je znašel v stiski in potrebuje pomoč širše skupnosti. Veseli me, da Karitas raste in v vsakem času s sodelavci in prostovoljci v mreži skuša odgovoriti na najbolj pereče stiske. Še posebej v zadnjih dveh letih, ko se je med nami po priporočilih in navodilih o zajezitvi epidemije med nami ustvarjala razdalja. Z aktivnostmi v danem projektu stopamo korak bližje k človeku in v pomoč Karitas vnašamo nove preventivne korake.

 

Predstavitev izvajanja projekta

Darko Bračun, generalni tajnik Nadškofijske karitas Maribor

Projekt Zdrav-je je program izobraževanja, ozaveščanja in praktičnega usmerjenega opolnomočenja na področju prehranjevanja in telesne dejavnosti uporabnikov in prejemnikov pomoči ter sodelavcev / prostovoljcev Karitas (podravska, koroška, savinjsko-posavska regija).

Projektni partnerji (Nadškofijska karitas Maribor (NŠKM); Škofijska karitas Celje (ŠKC), Škofijska karitas Novo mesto (ŠKNM)) izvajajo triletni projekt z naslednjim ciljem: prejemnikom pomoči olajšati dostop, odločitev in izbiro za zdravo prehranjevanje in redno telesno dejavnost ob upoštevanju kulture, specifičnih načinov prehranjevanja prejemnikov pomoči in različnih možnosti oz. potreb za telesno dejavnost le-teh.

Z različnimi aktivnostmi in dejavnostmi ter promocijo zdravega prehranjevanja ter primerne telesne dejavnosti smo projektni partnerji z različnimi aktivnostmi skušali obrniti začaran krog psiho-socialne degradacije človeka (skozi specifična in ciljna izobraževanja, ozaveščanja ter usposabljanja mreže sodelavcev in prostovoljcev, sodelovanja z sorodnimi ter drugimi organizacijami):

 • Dejavnosti in aktivnosti programa:
  • Posnetek in spremljanje stanja in danosti, okoliščin uporabnika,
  • Smernice Karitas za zdravo prehrano in telesno dejavnost,
  • Evalvacija in posvet,
  • Informiranje in obveščanje uporabnikov programa in širše javnosti
 • Čas trajanja izvajanja projekta
  • 2020, 2021, 2022.
 • Vrednost sofinanciranja s strani Ministrstva za zdravje
  • 000,00 €.

 

Zaključki, učinki, priporočila:

 • V zadnjih dveh letih opažamo pri prejemnikih pomoči znatno poslabšanje zdravstvenega, psihofizičnega stanja.
 • Prostovoljci Karitas – veliko zanimanje z dveh vidikov:
  • Skrb za lastno zdravje,
  • Kako izboljšati pomoč Karitas (ŽK – zeliščni vrt, njiva (krompir, zelje, buče, …)),
 • Delavnice ozaveščanja in praktičnega usmerjenega opolnomočenja posameznih ciljnih skupin (družine, posamezniki, bolni, invalidi, otroci, starejši, marginalne skupine, …) o zdravi prehrani in telesni dejavnosti s sodelavci in prostovoljci Karitas – Skupaj živimo zdravo.
  • Težka prva vključitev, sprememba vzorcev in navad, (telesna aktivnost!!!) – aktivnosti ob deljenju pomoči,
  • Socialno šibkim osebam zdrav način prehranjevanja ni dostopen in je na vsebino paketa pomoči, ki jo dobijo od humanitarnih organizacij (Karitas, RK, idr.) v zanemarljivem odstotku,
  • Priporočila za izboljšanje sestave prehranskih paketov pomoči z zmanjšanjem vsebnosti sladkorja, sladil, nasičenih maščobnih kislin in soli ter povečanjem vlaknin, zelenjave ter sadja,
 • Delavnice spodbujanja lastne pridelave zelenjave in zelišč (zasaditve vrtov, zasaditve balkonov, izmenjava semen, …)

 

Nekateri poudarki iz izvajanja projekta:

 • Vključenih prostovoljcev (usposabljanja, izvajanje aktivnosti, …): 332
 • Realiziranih aktivnosti: 194
 • Doseženih uporabnikov: 7.319
 • V zadnjih 15 mesecih izvajanja projekta razdeljeno med prejemnike pomoči:
  • 24 t paradižnika,
  • 21 t različnega sadja in zelenjave v okviru izvajanja programa ‚Donirana hrana‘
 • Festival zdrave prehrane in telesne dejavnosti – oktober 2022 – Celje.

Namesto zaključka:

Ugotavljamo, da smo na dobri poti.

Naše poslanstvo je vedno bilo pomagati človeku v stiski. ko sam ne zmore, je pomembno, da je vključen v sredine, kjer se dobro počuti (gibanje, druženje) ter, da prejme takšno prehransko pomoč, ki bo čimbolj raznolika. To je prvi korak k celostni rešitvi njegove stiske in do zdravega življenjskega sloga.

 

 

Ambulanta Karitas – Analiza vprašalnikov

izr. prof. dr. Bojan Krebs, dr. med, specialist splošne kirurgije

Ankete o merjenju osnovnih telesnih parametrov vključenih po programu Zdrav-je – aktualizacija na splošne zdravstvene, prehranske ter gibalne okvire pacientov Ambulante Karitas. Rezultati:

 • Glede na anketo (154 oseb vključenih) splošno zdravstveno stanje ne odstopa dosti od zdravja populacije
 • S starostjo se povišuje zavedanje o povišani telesni teži
 • Kljub temu je večina izprašanih zadovoljna s svojo telesno težo
 • Velika večina meni, da ne potrebuje pomoči pri osvajanju znanja glede telesne teže in prehranjevanja

Razprava:

 • Problem samoocenjevanja
 • Problem objektivne ocene
 • Hrana zelo močan dejavnik zadovoljstva
 • Sram?

Sporočilo za domov

 • Objektivizirati dejavnik telesne teže
 • Nadaljevanje edukacije o zdravi prehrani in primerni telesni teži
 • Oskrba s primernimi prehrambnimi izdelki

 

Center za krepite zdravja – Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca, Maribor

viš. pred. Nataša Vidnar, dipl. m.s., univ. dipl. org.

Hitre spremembe v zadnjih dveh letih – covid, življenjski slog / socialno ogroženi / kje moramo biti pozorni, katere so rešitve, priporočila.

 

Telovadba in priporočila za zdravo prehrano socialno ogroženih

Žan Bašić, prof. švz

Praktični prikazi vadbe za socialne ogrožene osebe, kako že majhne vadbe z domačimi pripomočki pomagajo k boljši formi posameznika.

 

 

 

Zaključki posveta, izvajanja projekta Zdrav-je:

 • Sodelovanje (lokalno področje, medregijsko, znotraj mreže ter tudi s sorodnimi organizacijami, …)
  • sodelavci Karitas v lokalnem okolju vzpostavili stik in konkretno naslovili problem zdrave prehrane ter okrnjene telesne dejavnosti prejemnikov pomoči – sistemski predlogi v konkretnem pilotnem projektu.
  • Prostovoljci Karitas – veliko zanimanje za usposabljanje (lastno zdravje; kako izboljšati pomoč Karitas),

 

 • Prejemniki pomoči
  • olajšan dostop, odločitev in izbiro za zdravo prehranjevanje in redno telesno dejavnost ob upoštevanju kulture, specifičnih načinov prehranjevanja prejemnikov pomoči in različnih možnosti oz. potreb za telesno dejavnost le-teh
  • težak prvi korak
  • sram
  • zdrav način prehranjevanja ni dostopen
  • Priporočila za izboljšanje sestave prehranskih paketov pomoči z zmanjšanjem vsebnosti sladkorja, sladil, nasičenih maščobnih kislin in soli ter povečanjem vlaknin, zelenjave ter sadja,
  • Oskrba s primernimi prehrambnimi izdelki

 

 • Posnetek stanja – anketa
  • Problem samoocenjevanja
  • Objektivizirati dejavnik telesne teže
  • Nadaljevanje edukacije o zdravi prehrani in primerni telesni teži
  • Oskrba s primernimi prehrambnimi izdelki
 • gradiva
  • smernice, knjižica receptov, delavnice, aktivnosti

Hitre spremembe

Zelo so opazne dolgotrajne posledice težkega obdobja epidemije Covid, zaradi zvišanja cen hrane so ljudje zaskrbljeni, kako bodo jeseni poravnali položnice za energente in druge stroške, ki so se že in se še bodo povišali. Tu so še stiske zaradi bolezni, dolgotrajnih bolniških odsotnosti, osamljenosti, težav v odnosih, izgube zaposlitve, preobremenjenost, splošnega strahu, odvisnosti, …

V letošnjem letu je samo preko Nadškofijske karitas Maribor prejelo pomoč 4.564 oseb.

V preteklem mesecu smo pomagali družinam pri nakupu šolskih potrebščin. Pomoč je samo preko Karitas dosegla 1.720 otrok v skupni vrednosti 43.500 €.

Vloge, ki prihajajo v tem mesecu so pretežno za poplačilo različnih dolgov (stanovanjski stroški, vrtec, ogrevanje, PZZ)

Pričakujemo, da se bo število vlog povečalo, saj se zvišujejo cene hrane in drugih obveznosti

Realnost je kruta

Prazen hladilnik, ponošena oblačila, mrzlo stanovanje,… že veliko pred koncem meseca se mnogim družinam in posameznikom postavlja vprašanje ali naj zadnji denar namenijo za hrano ali ogrevanje.