Projekt INVOLVED (Interreg) – Potrebne so popolnoma nove oblike vključevanja

673

Potrebne so popolnoma nove oblike vključevanja v zaposlitev

Projekt INVOLVED poteka v okviru evropskega programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija – Avstrija (s polnim imenom Socialno vključevanje preko prostovoljstva in novih oblik zaposlovanja za osebe, ki jih ogrožata nezaposlenost in socialna izključenost / Soziale Integration arbeitsmarktferner und ausgrenzungsgefährdeter Menschen durch ehrenamtliches Engagement und neue Formen der Beschäftigung, https://www.caritas-involved.eu/) želi v družbo vključiti tudi ljudi, ki so dolgo časa brezposelni in živijo v težkih življenjskih pogojih. Čezmejno sodelovanje, v katerem je moč strnilo pet organizacij Karitas iz avstrijske Koroške, Štajerske in Slovenije, nam predstavlja, kako je to mogoče doseči.

Na današnji novinarski konferenci, ki je potekala online in so se je udeležili predstavniki partnerjev, zainteresirani predstavniki organizacij in novinarji, so podali nekaj sklepnih misli, ugotovitev in predlogov.

Sandra je stara 30 let, zaključila je študij, vendar še ni bila “resno” zaposlena, razen nekaj ur začasne zaposlitve. Razlog za to je njena osebnostna motnja. Ko se počuti slabo in je depresivna, lahko naredi le najnujnejše. Sandra se pogosto preveč obremenjuje z okoliščinami, v katerih živi. Želi pa si, da bi bila del družbe, kar bi vključevalo tudi zaposlitev – vendar na način, ki bi ji bil prilagojen.

Znanstvena raziskava
Podobne občutke in stiske kot Sandra doživljajo mnogi dolgotrajno brezposelni. Čezmejni projekt INVOLVED je s petimi pilotnimi ukrepi in inovativnimi delavnicami v sodelovanju z deležniki iz politike, gospodarstva, kulture, nevladnih organizacij in civilne družbe raziskal, kako dolgotrajno brezposelne osebe vključiti v skupnost in nekaterim tudi pomagati pri zaposlitvi. Izvedena je bila znanstvena študija, v kateri so projektni partnerji prisluhnili potrebam ranljivih skupin, da bi ugotovili, kako je mogoče stopiti v stik z ljudmi iz obrobja družbe in jih spodbuditi k sodelovanju.

Ljudje želijo in lahko delajo
Direktor Caritas Kärnten (Karitas avstrijske Koroške), mag. Ernst Sandriesser je prepričan, da »ljudje želijo delati, in če jim je dana prava pomoč, tudi lahko delajo«.
Ugotovitve projekta INVOLVED kažejo, da so poleg obstoječih ukrepov politike trga dela na Koroškem potrebne popolnoma nove oblike in možnosti zaposlovanja po urah in občasne zaposlitve. Ukrepi, ki se že izvajajo na t.i. sekundarnem trgu dela, so seveda še vedno zelo pomembna in smiselna podlaga, ki pa jo dopolnjujejo novi koncepti dela, ki ponujajo dolgoročno zaposlitev, prilagojeno situaciji posameznika. Proces vstopanja na trg dela tako med drugim vključuje tudi prostovoljstvo kot pot osebne rasti in kot družbeno koristno delo. Uspešno delavni in tudi zaposleni Poleg socialnega vključevanja ranljivih skupin, ki so najbolj oddaljene od trga dela, in ljudi, ki jim zaradi revščine grozi izključenost, želi INVOLVED preko prostovoljstva pomagati in ponuditi tudi nove oblike zaposlovanja.

Prvič na projektu sodeluje pet organizacij Karitas: Škofijska Karitas Celje, Caritas Kärnten, Nadškofijska karitas Maribor, Slovenska karitas in Caritas Steiermark. Projekt je sofinanciran iz evropskega sklada za regionalni razvoj Interreg, katerega cilj je spodbujati evropsko sodelovanje med regijami. Vsak projetni partner uspešno vključuje posameznike iz ciljnih skupin.

Petra Prattes, namestnica direktorja Caritas Graz-Seckau (Karitas avstrijske Štajerske), pripoveduje zgodbo o uspehu:
»Andreja, ki trpi za duševno boleznijo, je bila ena izmed udeleženk v našem projektu. Zaradi svoje pozitivne izkušnje, da lahko nekaj naredi in da jo potrebujemo, se je po 28-ih letih vrnila na delo in ponovno sodeluje v družbenem življenju.”

Zadovoljen je tudi generalni tajnik Slovenske karitas Peter Tomažič: »Dosegli smo zastavljeni cilj in pomagali dvajsetim ranljivim osebam smiselno oblikovati in preživeti dan, razvijati nove sposobnosti in preko prostovoljstva zgraditi socialno povezanost.”

Tudi generalni tajnik Nadškofijske karitas Maribor, Božidar Bračun je zadovoljen, da so ljudje, ki doslej niso bili vključeni v gospodarsko in družbeno življenje, sedaj z inovativnimi oblikami zaposlovanja našli pot nazaj v družbeno sodelovanje: „Menimo, da je projekt INVOLVED izpolnil pričakovanja o senzibilizaciji tako širše javnosti kot pristojnih institucij za izjemno težaven položaj dolgotrajno brezposelnih.”

Prihodnje možnosti za devetdeset ljudi
V okviru projekta so bili razviti in izvedeni pilotni projekti po posameznih regijah za osebe, ki jim grozi brezdomstvo, osebe z duševnimi boleznimi in zasvojenostmi ter za ženske, ki trpijo zaradi nasilja. Devetdeset žensk in moških je ponovno dobilo perspektivo. Tako kot Sandra, ki je našla smiseln poklic v projektu Caritas Koroške: »Zame je projekt ‘lend.raum’ prostor, kjer si lahko to, kar si, in se ti ni treba pretvarjati. Za udobno počutje poskrbita tudi svetovalki Petra in Kathrin. Pomaga tudi to, da tam lahko govorim o svojih problemih in težavah. Tudi če mi je bilo sprva grozljivo spoznati nove, neznane ljudi, je lend.raum razlog, da zjutraj vstanem in se lotim pametnega dela.”

Izjava za prenos v .doc obliki: https://www.karitas.si/wp-content/uploads/2021/12/SZJ-Projekt-Involved-Izhodisca-za-medije-13.12.2021.docx
Dodatna gradiva govorcev: https://www.karitas.si/potrebne-so-popolnoma-nove-oblike-vkljucevanja-v-zaposlitev-sporocilo-za-javnost-sklepne-novinarske-konference-projekta-involved-program-interreg-13-12-2021/
Slikovno gradivo iz delavnic pilotnih projektov in fotografija iz današnjega dogodka: https://drive.google.com/drive/folders/1jOdwN0XOWT8JW6ttsAALNTwRMblFUue3?usp=sharing