COVID-19 – Varovalna mreža Nadškofijske karitas Maribor za pomoč najbolj ranljivim skupinam ob pojavu COVID-19 za Podravsko in Koroško redijo

498

Od 19. 1. 2021 do 31. 12. 2021 izvajamo projekt Varovalna mreža Nadškofijske karitas Maribor za pomoč najbolj ranljivim skupinam ob pojavu COVID-19 za Podravsko in Koroško redijo. Projekt v okviru evropskega socialnega sklada sofinancira Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

Projekt nadgrajuje dosedanje aktivnosti NŠKM na področju Podravske in Koroške regije. Zasnovan je na reševanju potreb in prilagajanju okoliščin izvajanja oblik pomoči ranljivim skupinam  zaradi posledic epidemije COVID-19.

Epidemija COVID-19 in njene negativne družbene posledice za naše uporabnike zaradi specifik njihovega socialnega, psihološkega, ekonomskega in fizičnega stanja, na katere pogosto nimajo vpliva, pomenijo globlji zdrs v socialno ranljivost in ogroženost, razpad socialne mreže, diskriminacijo in zmanjšano socialno vključenost.

Projekt uporabnikom nudi materialno pomoč, strokovno delo in dejavnosti socialnega vključevanja, ki se prilagajajo uporabnikom in epidemiološkim razmeram. Z združevanjem telefonskega, digitalnega in terenskega dela nudimo enako dostopnost storitve za vse ter zmanjšujemo diskriminacijo. Z materialno pomočjo preprečujemo zdrs v revščino, s socialnim vključevanjem spodbujamo dejavno sodelovanje uporabnikov in ohranjamo zaposlitvene zmožnosti, s svetovalnim in terenskim delom jim pomagamo, da z našo pomočjo sami prepoznajo svoje potrebe in jih naslavljajo ob potrebni podpori.

Projekt je  sofinanciran s strani Republike Slovenije in Evropske unije iz Evropskega socialnega sklada.

Povezava na www.eu-skladi.si

Aktivnosti projekta:

  • Psihosocialno svetovanje na daljavo,
  • Delo s starejšimi in osamljenimi na daljavo,
  • Terensko delo,
  • Socialno vključevanje z uporabo digitalnih poti in delom od doma,
  • Učna pomoč na daljavo.

 

Vse projektne aktivnosti izvajamo do 31.12.2021 – Prijave in informacije na 0590 80 350, info@karitasmb.si.