V prvih petih mesecih razdelili že 88 ton donirane hrane

192

Ves čas krize smo sodelavci in prostovoljci Karitas skušali na najrazličnejše načine, ob upoštevanju navodil ter omejitev, zagotavljati osnovno materialno pomoč ter krepiti spremljevalne ukrepe, svetovalno delo glede na možnosti preko telefona ali z uporabo spletnih orodji.  Še posebej smo bili pozorni na človeški pristop, pristen stik, ki kljub zapovedani razdalji in maski prinaša bližino in ohranja dostojanstvo.

Program ‘Donirana hrana’

Program ‘Donirana hrana’ na Nadškofijski karitas Maribor danes presega zgolj transfer materialne pomoči, je kontinuirana socialnovarstvena storitev tistim družinam in posameznikom, ki potrebujejo redno spremljano pomoč ob podpori individualnega svetovalnega dela ter spremljanih stikov s strokovnimi delavci, sodelavci in prostovoljci Karitas, da ob njihovi podpori ne zgolj preživijo iz dneva v dan, temveč lahko vstanejo in zaživijo samostojnejše, polno življenje.

Tako smo predstavili program pred dobrima dvema letoma ob odprtju ter predaji namenu razširjenih in obnovljenih prostorov skladišča programa Donirana hrana na Nadškofijski karitas Maribor – ‘Bartimajeva izba’.

Nadškofijska karitas Maribor se s prevzemom, skladiščenjem in razdeljevanjem donacij hrane srečuje že vse od ustanovitve, pred slabimi 30 leti. Konkretneje z vsakodnevnimi prevzemi kruha ob vzpostavitvi sistemske pomoči brezdomnim osebam sredi 90-tih let. Od leta 2010 pa v sodelovanju s trgovskim centrom E’Leclerc  vzpostavi sistem prevzema prehranskih artiklov vsak delovni dan.

Na to osnovo se je Nadškofijska karitas Maribor kot izvajalska organizacija vključila v projekt ‘Donirana hrana’ oktobra 2016 na povabilo Lions kluba Maribor – Zarja, ki je predhodno vzpostavil mrežo 7 različnih trgovin (Spar, Mercator, Tuš), katere poslujejo na področju Mestne občine Maribor. Decembra 2017 smo jim pridružili še štiri trgovine Hofer, aprila 2018 pet trgovin Lidl in v aprilu ter maju 2021 še dodatnih deset (10) trgovin. Skupaj danes vsak obratovalni dan prevzemajo naši prostovoljci Karitas hrano v 29 trgovskih centrih v Mariboru (3 x Mercator, 3 x Spar, 2 x Interspar, 3 x Tuš, 10 x Hofer, 8 x Lidl) ob stalnici prevzema ob delavnikih (E’Leclerc ter pekarna Zenit).

Večina prejemnikov je vključenih enkrat tedensko. Količina dnevno prejetih (do 900 kg/dan) živil omogoča, da po vnaprejšnjem fiksnem razporedu vsakodnevno vključimo med 27 -30 družin oz. posameznikov donirane hrane ali 64 – 107 oseb dnevno. Ob vzpostavitvi mreže dnevnih prevzemov ter razdeljevanja kruha in pekovskih izdelkov s strani mreže Župnijskih karitas v Mariboru ter drugih soc. ustanov ocenjujemo na vključitev dodatnih 60-90 oseb (torej skupaj 120 – 200 oseb dnevno).

V letu 2020 je bilo v program skupno vključenih 222  družin in posameznikov, kar skupaj predstavlja kar 650 oseb, ki so vsaj 1 x tedensko prejele pomoč iz navedenega projekta.

Večinoma gre za prejemnike socialnih transferjev, nizkih pokojnin ali zaposlenih z nizkimi dohodki. Med prejemniki so tudi osebe, ki imajo težave v telesnem in duševnem zdravju, invalidi, starejši in mlajše osebe, ki živijo same.

Stroški izvajanja programa v letu 2020 – 75.577,31 € se nanašajo na stroške dela, posredne stroške: elektrika, ogrevanje, hlajenje, gorivo, …).

Še posebej smo ponosni, da smo uspeli v projekt od oktobra 2016 pritegniti in vključiti mnoge prostovoljce Karitas, ki danemu programu dajejo veliko humanitarno noto in družbeno angažiranost: trenutno se vsak večer prevzem hrane vrši s štirimi (4) Karitasovimi kombiji po točno določenem redu v trgovskih centrih. Zgovoren je podatek za leto 2020, ko je v celotnem letu sodelovalo 24 prostovoljcev Karitas ter opravilo 3.358 ur prostovoljnega dela ter smo zabeležili kar 1.177 potnih nalogov in prevozilo 24.391 km. Zbrana hrana v letu 2020: 252 t (sadje in zelenjava, pekovski izdelki, sendviči, drugi mesni izdelki in mlečni izdelki).

V letošnjem letu smo do sedaj prevzeli in razdelili cca. 88 t donirane hrane.

Zahvaljujemo se za sofinanciranje programa Mestni občini Maribor. Financiranje lokalne skupnosti omogoča sistemsko pomoč človeku v socialni stiski in na drugi strani odgovoren odnos do hrane, katera bi drugače bila zavržena in postala odpadek. Zahvaliti se želimo tudi vsem, ki s svojim darom ali prostovoljnim delom podpirajo in sodelujejo v projektu ter pomoči Karitas. Zahvala naj bo prošnja za pomoč in podprtje še naprej.

V letošnjem letu smo se prijavili na javni razpis Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Z nakupom nove tehnične opreme želimo kvalitativno dvigniti nivo storitve in izvajanja programa ‘Donirana hrana’ ter sistemsko postavili temelje tudi za nadgradnjo izvajanja programa prevzema že pripravljene kuhane hrane v gostiščih ter kuhinjah različnih ustanov.

 

Aktualna pomoč Karitas in vabila k solidarnosti:

Poleg rednih prejemnikov pomoči se na Karitas vse več obračajo družine oz. posamezniki v stiski ob izgubi zaposlitve (v večini primerov gre za delavce po kratkotrajni zaposlitvi, samozaposlene, delavce tretjih dežel z družinami,…) delavci na čakanju, zaposleni z minimalnim dohodkom oz. zaposleni – družine, ki le malenkost presežejo cenzus za uveljavljanje socialnih transferjev  ali kljub plači prejemajo tudi denarno socialno pomoč.

V prvih 5 mesecih letošnjega leta 2021 je v okviru sprejemno informacijske in svetovalne pisarne NŠKM prejelo pomoč kar 3.929 oseb. Pomoč se je nanašala na pomoč v hrani in higienskih potrebščinah, oblačilih, pomoč v obliki informiranja, svetovanja ter drugo materialno oz. psihosocialno pomoč.

Opažamo, da je veliko rednih, novih ali prosilcev za pomoč, ki so se oglasili po 2 ali 3 letih na Karitas, izpostavilo poleg materialne tudi močno psihosocialno stisko. V zadnjem letu se pojavlja tudi veliko novih prošenj, predvsem za materialno in tudi psihosocialno pomoč, ki so posledica stisk zaradi razpada družin ali družinskega nasilja.

Izpostaviti moramo, da je glede na prošnje, ki jih sprejemamo na Karitas, Corona kriza najbolj prizadela osebe, ki so že pred njo živeli na družbenem robu, živijo sami, so starejši, invalidi, osamljeni, bolni, onemogli oz. osebe v dlje trajajoči negotovi, prekarni zaposlitvi. V mislih imamo ljudi, ki nimajo možnosti nekega dodatnega finančnega manevra oz. vira, so samozaposleni oz. zaposlenih v manjših podjetjih.

Izpostaviti moramo, da je čas epidemije ter nujnih ukrepov za zajezitev širjenja virusa Covid-19 že tako šibke člene v naši družbi še dodatno prizadel in so se stiske najbolj ranljivih še okrepile.

Ves čas krize smo sodelavci in prostovoljci Karitas skušali na najrazličnejše načine, ob upoštevanju navodil ter omejitev, zagotavljati osnovno materialno pomoč ter krepiti spremljevalne ukrepe, svetovalno delo glede na možnosti preko telefona ali z uporabo spletnih orodji.  Še posebej smo bili pozorni na človeški pristop, pristen stik, ki kljub zapovedani razdalji in maski prinaša bližino in ohranja dostojanstvo.

 

Vabilo k sodelovanju:

Zbiranje šolskih potrebščin in finančne pomoči za otroke ob vstopu v novo šolsko leto:

Na širšem mariborskem področju smo v preteklem letu z navedenima akcijama pomagali: 1.573 otrokom iz 683 družin, razdelili preko 15.000 šolskih potrebščin. Skupna vrednost pomoči – je znašala  38.347,71 €.

Upamo, da bomo tudi letos lahko pomagali vsaj tolikemu št. otrok. Vse dobre ljudi vabimo k solidarnosti.

 

Program ‘Donirane hrane’ podpirajo:

Sofinancer

Mestna občina Maribor, ga. Liljana Zorko, vodja Sektorja za zdravstvo in socialno varstvo MOM,

Partnerji v izvajanju projekta

Zveza Lions klubov, distrikt 129, Slovenija,

  • Nino Maletič, vice guverner
  • Bojana Kmetec Rošic, predsednica druge cone v drugi regiji

Lions klub Maribor – Zarja,

  • Edita Toplak Benko, predsednica,
  • Valentina Plemenitaš, pooblaščenka za projekt ‘Donirana hrana’

Lions klub Maribor Piramida, g. Andi Brlič, predsednik,

Lions klub Maribor, g. Srečko Mlakar, član

 

Trgovci ter mnogi skriti darovalci, podporniki, prostovoljci ter sodelavci Karitas.

 

Hvala!