Kontingent humanitarne pomoči

122

Danes Nadškofijska karitas Maribor odpošilja kontingent humanitarne pomoči sestrinski Caritas Aleksinac. To je prvi letošnji kontingent, ki zajema skoraj 4 t humanitarne pomoči (309 kartonov, 11.531 kosov) v obliki rabljenih oblačil in garderobe, pralnega praška ter druge humanitarne pomoči.

Navedeni kontingent odpošiljamo v okviru vseslovenske postne akcije Karitas – Ne pozabimo. Nadškofijska karitas Maribor že vrsto let tke vezi sodelovanja ter solidarnosti s sestrinskimi Karitas na JV – jugu vzhodu Evrope. Mostar, Beograd, Zrenjanin, Aleksinac.

Tudi letos, kljub epidemiji želimo biti solidarni in podpreti prizadevanja sodelavcev in prostovoljcev Karitas na navedenem področju. Saj Karitas na navedenem področju zaradi majhnosti in šibke lokalne ekonomije ne zmore vzpostaviti stabilnega vira delovanja, zato, je sistematična in kontinuirana pomoč v materialu, higieni zelo pomembna za delovanje Caritas kot organizacije na eni strani in neposredno pomoč človeku, ki je v stiski, na drugi.

Ocenjujemo, da bo navedena pomoč ciljno dosegla kar 740 družin ali približno 2600 oseb iz navedenega področja.

Hvala dragi darovalci za podporo in solidarnost tudi do ljudi v stiski, ki izven naših meja živijo v veliki revščini in pomanjkanju ter jih je epidemija še dodatno prizadela.

Kontingent humanitarne pomoči 2021