Spletna adventna video srečanja mreže Župnijski karitas

110

V tretjem adventnem tednu smo se sodelavci in prostovoljci v mreži Župnijskih karitas mariborske nadškofije srečali preko video povezave po naddekanijah. Štirje popoldanski sestanki so bili priložnost, da smo se končno videli, podelili kako smo nudili pomoč kljub omejitvam epidemije virusa Covid-19 v letu 2020 ter si zaželeli, da se kmalu ponovno srečamo.

V poročilih iz mreže ŽK je bilo zaslutiti, kako močno je v delo Karitas posegla epidemija in z njo povezani omejitveni ukrepi ter dejstvo, da kot prostovoljke/ci v mreži delajo predvsem starejši, torej najbolj rizična skupina. Vsem poročilom je bilo skupno to, da je bila najnujnejša pomoč realizirana takoj, na varen način. Še posebej pomembna pa je bila takojšnja vzpostavitev možnost telefonske dosegljivosti. Tako je bila realizacija določene oblike materialne ali druge oblike pomoči predhodno telefonsko usklajena ter tudi predana v povezavi z drugimi službami na lokalni oz. občinski ravni. Tu je bilo predvsem izpostavljeno dobro sodelovanje z občinami, gasilci ter tudi vključitvijo mlajših prostovoljcev, predvsem pri izdaji hrane iz EU, ter druge podarjene hrane.

Žal so zaradi omejitev odpadla mnoga srečanja, obiski in pomoč starejšim. Navedeno pomoč so nadomestili z telefonskimi pogovori ter priložnostnimi pismi, karticami in manjšimi darilci, ki so bili dostavljeni preko pošte oz. na varen način razdeljeni v domovih za starejše.

Virus je preprečil tudi mnoge dobrodelne akcije in zbiranja prepotrebnih finančnih ter drugih donacij. Tudi na tem področju so določene ŽK poročale, da so bile presenečene nad dobrim odzivom ob zbiranju donacij brez stika (stojnica, izmenjevalnica, nakupovalni voziček, sveče, adventni venčki, … ) vendar je bila skupna ugotovitev, da bo v prihodnjem letu vsekakor na razpolago manj finančnih sredstev zaradi onemogočenega zbiranja sredstev preko dobrodelnih koncertov, stojnic. Ter dejstva, da ni sv. maš oz. so te brez ljudstva.

Stiske so se poglobile, predvsem je pomembna poleg materialne pomoči psihosocialna pomoč in spremljanje. Tako je v tem smislu bil pogled tudi v leto 2021 in načrtovanje najosnovnejših aktivnosti in dejavnosti z osnovnim ciljem, da nihče, ki je v stiski ne ostane sam. Potrebno je najti način, da se pomaga. Pri dobroti je potrebno najti način, pot, da nas ‘nič ne zaustavi’ ob pomoči sočloveku v stiski.

S srečanji in medsebojno podelitvijo bogat teden smo zaključili s sobotno spletno video adventno duhovno poglobitvijo, ki jo je vidil predsednik Nadškofijske karitas Maribor, g. Branko Maček. Po uvodni molitvi in pozdravu voditelja smo prisluhnili g. Primožu Lorbeku, kaplanu na Hajdini, ki je izpostavil mnoge misli in kako pomembno pri Karitas je, da ljudje, ki potrkajo na vrata Karitas niso zgolj ime, položnica, paket, stiska, težava, temveč morajo postajati vse bolj del našega življenja. Saj imeti čut, pomeni vzeti si čas in pustiti, da se te človek dotakne, vstopi v tvoje življenje.

Šele takrat mu boš prav pomagal. Drugače bo ostal zgolj rešena stiska, plačana položnica, opravljeno svetovanje, predan paket, ali pa celo priložnost za osebno promocijo, …kako sem dober.

Pri delu v Karitas stopam v odnos, vstopam v zgodovino človeka, ki je pred mano. In ta odnos naj bo odrešilen za tistega, ki potrka na vrata Karitas, kot zame, ki posodim svoje roke, da Odrešenik dela po meni in prinaša ljubezen ter novo upanje.

Duhovno poglobitev smo nato nadaljevali ob dijakonu Simonu Lamprehtu, ki je izpostavil najsvetejše ter molil rožni venec in litanije sv. Jožefa. Vso sobotno duhovno bogato dogajanje pa je povezal predsednik NŠKM, g. Branko v darovanje sv. maše za vse sodelavce, prostovoljce Karitas, še aktivne, pokojne, ter tudi za vse dobrotnike, ki so v 30 letih izpolnjevali v naši nadškofiji največjo zapoved Ljubezni.

Opogumljeni in duhovno obogateni smo drug drugemu zaželeli lep preostanek adventnega časa, doživet in blagoslovljen božič ter zdravja, miru in sreče polno leto 2021.

Ob koncu je potrebno zapisati zahvalo in vsem, ki so večinoma starejšim voditeljem, sodelavcem, prostovoljcem ŽK omogočili elektronsko video povezavo. Brez njihove dobrote se v 4 dneh ne bi povezalo, oglasilo in poročalo 105 udeležencev iz 44 Župnijskih karitas. In v soboto vključilo v duhovno poglobitev kar 61 udeležencev. Hvala vam dragi najbližji za vašo zvesto in razumevajočo prisotnost ter pomoč in seveda prošnja za vaše spremljanje in uvajanje v to tehnološko dimenzijo mreže Karitas še naprej.