Več luči, več upanja – adventno božična akcija za pomoč otrokom – prosimo pomagajte

1343

Samo preko programov pomoči Nadškofijske karitas Maribor smo v letu 2020 pomagali 1.573 otrokom. Pomoč se nanaša na plačilo šolske prehrane, šole v naravi, letovanj, šolskih potrebščin in delovnih zvezkov ter učbenikov, pomoč otrokom preko programa botrstvo, materinskega doma, ambulante in ljudske kuhinje, donirane hrane in učne pomoči. V mreži Župnijskih karitas naše nadškofije pa po lanskih podatkih letno pomagamo kar 7.166 otrokom.

V lanski akciji Več luči – več upanja smo zbrali 7.118,50 €. V letošnjem letu so se razmere bistveno spremenile (zaradi šolanja doma so v večini odpadli stroški šolske prehrane, šolskih ter obšolskih dejavnosti) zato smo iz navedenega sklada pomagali 408 otrokom iz 163 družin predvsem v delu, ko se je zaradi trenutnih razmer (nenadna brezposelnost, izostanek dohodka, bolezen, dolgotrajna bolniška, razpad družine, nepredvidljivi odhodki …) pojavil zaostanek pri plačilu šolske prehrane, oskrbnin v vrtcu ter drugih stroškov šolanja. Z delom zbranih sredstev smo omogočili nadaljevanje izvajanja učne pomoči na NŠKM.

Potrebe so velike. Zato z akcijo Več luči več upanja in vašo pomočjo upamo, da bomo lahko nadaljevali z zagotavljanjem pomoči predvsem tam, kjer se starši zaradi nenadnih težav (bolezen, razveza, izguba dohodka) soočajo z veliko stisko zagotavljanja podpore otroku pri pridobivanju znanja. Želimo si, da bi zbrali dovolj sredstev in zagotovili navedeno pomoč 500 otrokom.

Letos je v program Botrstva Nadškofijske karitas Maribor vključenih kar 55 otrok.

Otrokom iz socialno šibkih družin želimo s primernimi oblikami pomoči Karitas omogočiti čim boljše možnosti, da ne bi bili zaradi raznih oblik stisk socialno ali kako drugače izključeni, ter imeli slabših pogojev v kontekstu pridobivanja znanja.

 

Zakaj mora biti življenje tako kruto, tako težko?

Na vas se obračam z eno samo željo, da nam pomagate pri plačilu položnic. Že nekajkrat sem bila v vaših prostorih. Vendar nisem zbrala  poguma, da bi počakala.

Oba s partnerjem sva zaposlena, garava za minimalno plačo. Obe plači gresta za poplačilo dolgov in izvršbe. Za položnice. Kje je tu še hrana, ki je postala tako draga? Skoraj nedostopna za naše žepe. Pa oblačila, obutev?

Otroka sta šoloobvezna. Hčerka obiskuje 5. razred, sin 3. razred. Imamo srečo, da sta otroka skromna, razumevajoča.

A hudo mi je, ko otroka gledam in jima ne morem dati…  osnovnega, kaj šele kaj več, sploh zdaj, ko bodo prazniki. Srce se mi para, ko se bliža božič, pa novo leto,… ko bi želela otroka to ali ono malenkost. In ju moraš zavrniti. Vsak evro krvavo potrebujemo!

Vsak mesec je kakšen neplaniran  izdatek (ali je izpad zaradi bolniške, popravilo, servis pralnega stroja, računalnika za šolo, …)

Stara sem komaj 38 let, a je moje zdravje načeto in pušča posledice. Koliko je neprespanih noči.  Depresije. Zaradi nje sem v bolniškem staležu. Jemljem zdravila… Vsak dan je nerazumevanje s partnerjem. Konflikti. Hodiš v službo, še doma kaj postoriš. Na koncu pa si vse, samo človek ne.

Dovolj imam vsega. Ne zmorem več!  A moram zaradi otrok! Prosim, pomagajte!

KAKO LAHKO POMAGAM?

  • Donirate preko TRR (UPN obrazec priložen),
  • Namenite 0,5% dohodnine,
  • Pošljite SMS na 1919 s ključno besedo DAR5 in darovali boste 5 € za otroke v stiski.

K solidarnosti vabimo PODJETJA, da del sredstev za poslovna darila namenijo za otroke in DOBRE LJUDI, da pomislijo ob letošnjih praznikih tudi na otroke, ki večkrat zaspijo v pomanjkanju in velikem strahu.

Akcija traja od 29.11.2020 do 2.2.2021

Ne zmorem več, prosimo pomagajte!