Tiskovna konferenca: Teden karitas – Klic dobrote 2020, aktualne stiske in pomoč KARITAS na širšem mariborskem področju

429

Teden Karitas in 30. dobrodelni koncert Klic dobrote 2020

Teden Karitas

Peter Tomažič, generalni tajnik Slovenske karitas

Letošnji Teden Karitas bo potekal od ponedeljka, 23. 11. 2020 do nedelje, 29. 11. 2020. S tednom bomo obeležili 30-letnico organizirane oblike delovanja Karitas v Sloveniji in se zahvalili 11.000 prostovoljcem, ki v 465 župnijskih Karitas vsako leto opravijo preko 0,5 milijona prostovoljnih ur za ljudi v stiski.
Za razliko od preteklih let zaradi ukrepov letos ni organiziranega vseslovenskega srečanja prostovoljcev Karitas na Ponikvi. Prav tako odpadejo številni manjši koncerti in dnevi odprtih vrat, ki so vsako leto potekali po številnih krajih Slovenije. Bo pa teden predvsem delaven v skrbi za materialno pomoč za 98.000 oseb, ki jim Karitas tudi v razmerah epidemje redno pomaga z materialno pomočjo in svetovanjem.

V Tednu Karitas bo javnost letos nagovarjalo geslo »Slišim te« in vabilo k poslušanju, sočutju, dobroti in konkretni solidarnosti z ljudmi v stiski. Geslo opozarja na osnovno človeško potrebo po bližini, ko si vzamemo čas za drugega in mu posvetimo vso pozornost. Vabi pa tudi, da prisluhnemo, poskušamo razumeti in tudi odgovoriti z besedo, darovi  ali prostovoljstvom pri pomoči  ljudem v stiski. Kar je še posebej pomembno v času epidemije.

Jubilejni 30. dobrodelni koncert Klic dobrote

Slovenska karitas v sodelovanju z RTV Slovenija prireja jubilejni 30. dobrodelni koncert KLIC DOBROTE, ki bo v sredo, 25. novembra 2020, ob 20. uri, z neposrednim prenosom na TV Slovenija, Radiu Slovenija in Radiu Ognjišče. Koncert bo letos z manjšim številom glasbenikov potekal izjemoma v Studiu 1 RTV Slovenija. Zbrana sredstva bodo namenjena 20.000 družinam v stiski, ki na Karitas prejemajo pomoč s hrano, plačilom položnic, plačilom ogrevanja in higienskimi pripomočki.

Več o koncertu na www.karitas.si/akcije/klic-dobrote/

Odprimo srce za sočloveka v stiski. HVALA!

 

Branko Maček, predsednik Nadškofijske karitas Maribor

POMOČ NADŠKOFIJSKE KARITAS MARIBOR

Kakor v preteklih tiskovnih konferencah moramo tudi tokrat izpostaviti, da največje stiske opažamo v tistih primerih, ko družine in posamezniki ne morejo poravnavati osnovnih položnic za nujne življenjske potrebščine (najemnina, elektrika, voda, ogrevanje, …) in druge sprotne obveznosti.  Veliko je brezposelnih, ki jim je poteklo nadomestilo in sedaj prejemajo samo denarno socialno pomoč in otroške dodatke (pomoč prosijo predvsem delavci po kratkotrajni zaposlitvi…), samozaposlenih, delavcev tretjih dežel z družinami,… delavcev na čakanju,.

Na naša vrata trkajo tudi zaposleni z minimalnim dohodkom, ki se le s težavo prebijajo iz meseca v mesec – družine, ki le malenkost presežejo cenzus za uveljavljanje pravic socialnih transferjev. Trenutno se najpogosteje srečujemo s prošnjami za kurjavo in za topla zimska oblačila, z zaostanki pri plačilih električne energije, opomini pred odklopom. Opažamo dolgove za prostovoljno zdravstveno zavarovanje. Po pomoč prihaja veliko upokojencev, ki se z nizkimi dohodki s težavo prebijajo iz meseca v mesec. Vse pogosteje opažamo, da imajo številni iskalci pomoči tudi težave s telesnim in duševnim zdravjem.

V obdobju od I. in trenutno II. vala epidemije opažamo v mreži Karitas na širšem mariborskem področju med 10 in 15% novih gospodinjstev oz. prosilcev. Največkrat zaupajo, da so se morali obrniti na pomoč zaradi vse manjših možnosti opravljanja priložnostnega  ali drugega dela. Zaslediti pa je tudi takšne, ki smo jim pomagali pred 5-10 leti in zopet potrebujejo pomoč.

Že v I. valu smo zasledili poleg potrebe po materialni pomoči zelo veliko psihosocialno stisko. Zato skušamo nuditi pomoč v obliki informativnih, razbremenilnih ter svetovalnih razgovorov preko dežurne telefonske številke.

Statistično poročilo:

V desetih mesecih smo samo v okviru programa sprejemno informacijske in svetovalne pisarne NŠKM obravnavali že kar 3.095 prošenj ljudi v stiski. Do sedaj smo v različne oblike pomoči NŠKM vključili kar 4.061 oseb. Izdali smo že 2.481 prehranskih, higienskih paketov, peketov z oblačili ter drugimi humanitarnimi artiklih. Rešenih je bilo 592 prošenj za finančno pomoč pri plačilu položnic za najosnovnejše življenjske potrebščine (elektrika, najemnina, ogrevanje, …).

V mreži Župnijskih karitas smo razdelili tri dobave hrane iz operativnega programa EU za materialno pomoč najbolj ogroženim (420 t) in drugo podarjeno humanitarno pomoč. Naveden ukrep doseže po sodelavcih in prostovoljcih ŽK preko 17.000 socialno najbolj ogroženih oseb na širšem mariborskem, koroškem in ptujskem področju.

V desetmesečnem obdobju smo v okviru projekta Donirana hrana zbrali kar 210 t hrane in iz zbranega pripravili ter razdelili 7.406 prehranskih paketov. Skupno je bilo v navedenem obdobju v program vključenih 199 uporabnikov – družin ali posameznikov oziroma 590 socialno najbolj ogroženih oseb.

Dnevno z navedeno pomočjo pomagamo 20-25 družinam ali posameznikom, ki so praviloma vključeni enkrat oz. dvakrat tedensko. Delež oseb, ki živijo same je 38 %.

Izredno smo veseli sodelovanja s sodelavci in prostovoljci Župnijskih karitas v Mariboru ter nekaterimi ustanovami, ki vsak dan po dogovorjenem redu prevzamejo kruh in pekovske izdelke ter jih razdeljujejo med socialno ogrožene skupaj z drugo humanitarno pomočjo. Tako se dobrota širi. Dnevno tako doseže navedena pomoč tudi do 150 oseb v stiski.

Na Nadškofijski karitas Maribor se trudimo, da bi bila nudena pomoč celostna, zato v večini programov redno opravljamo individualne svetovalne pogovore preko katerih spremljamo situacijo ljudi, ki so vključeni, nudimo svetovanje ali jih napotimo na specializirane ustanove.

V vseh programih NŠKM (Ljudska kuhinja Betlehem, Ambulanta, Materinski dom Mozirje in Žalec, Zavetišče za brezdomne – sv. Martin, …  zaznavamo, da se je stiska pri mnogih še poglobila. V 3 nastanitvenih enotah imamo v oskrbi 35 uporabnikov. Delo je zelo zahtevno, vendar smo zadovoljni, ker vsaj zaenkrat še nismo imeli primerov okužbe.

Sodelavci in prostovoljci v mreži Župnijskih karitas v mariborski nadškofiji so vsako leto pripravili mnoge dobrodelne prireditve in s tem opozorili na pomen solidarnosti ter konkretne pomoči človeku v stiski. Žal vse so vse te spremljajoče dejavnosti zaradi epidemije virusa Covid letos okrnjene. Upamo in si želimo, da bomo skupaj, kljub obvezni razdalji ta težki čas premagali ter ostali zdravi in se ne zaprli pred sočlovekom, temveč v medsebojni pomoči ter solidarnosti pomagali živeti ter preživeti. Zato hvala vsem dobrotnikom, ki s svojim darom podpirate delo in programe pomoči Karitas. Brez vaše pomoči ne bi mogli tolikim pomagati. Hvala in prošnja za naprej.

Gradivo TK – tukaj