Izvajanje programa ‘Donirana hrana’ – tiskovna konferenca

690

Program ‘Donirana hrana’ na Nadškofijski karitas Maribor danes presega zgolj transfer materialne pomoči, je kontinuirana socialnovarstvena storitev tistim družinam in posameznikom, ki potrebujejo redno spremljano pomoč ob podpori individualnega svetovalnega dela ter spremljanih stikov s strokovnimi delavci, sodelavci in prostovoljci Karitas, da ob njihovi podpori ne zgolj preživijo iz dneva v dan, temveč lahko vstanejo in zaživijo samostojnejše, polno življenje.

Tako smo predstavili program pred dobrim letom ob odprtju ter predaji namenu razširjenih in obnovljenih prostorov skladišča programa Donirana hrana na Nadškofijski karitas Maribor – ‘Bartimajeva izba’.

Nadškofijska karitas Maribor se s prevzemom, skladiščenjem in razdeljevanjem donacij hrane srečuje že vse od ustanovitve, pred slabimi 30 leti. Konkretneje z vsakodnevnimi prevzemi kruha ob vzpostavitvi sistemske pomoči brezdomnim osebam sredi 90-tih let. Od leta 2010 pa v sodelovanju s trgovskim centrom E’Leclerc vzpostavi sistem prevzema prehranskih artiklov vsak delovni dan.

Na to osnovo se je Nadškofijska karitas Maribor kot izvajalska organizacija vključila v projekt ‘Donirana hrana’ oktobra 2016 na povabilo Lions kluba Maribor – Zarja, ki je predhodno vzpostavil mrežo 7 različnih trgovin (Spar, Mercator, Tuš), katere poslujejo na področju Mestne občine Maribor. Decembra 2017 smo jim pridružili še štiri trgovine Hofer, aprila 2018 pa še pet trgovin Lidl. Skupaj danes vsak obratovalni dan prevzemajo naši prostovoljci Karitas hrano v 19 trgovskih centrih v Mariboru (1 x Mercator, 1 x Spar, 2 x Interspar, 3 x Tuš, 6 x Hofer, 6 x Lidl) ob stalnici prevzema ob delavnikih (E’Leclerc ter pekarna Zenit).

Večina prejemnikov je vključenih enkrat tedensko. Količina dnevno prejetih (do 500 kg/dan – pred epidemijo – po epidemiji 250 do 300 kg) živil omogoča, da po vnaprejšnjem fiksnem razporedu vsakodnevno vključimo med 22-25 družin oz. posameznikov donirane hrane ali 47-68 oseb dnevno. Ob vzpostavitvi mreže dnevnih prevzemov ter razdeljevanja kruha in pekovskih izdelkov s strani mreže Župnijskih karitas v Mariboru ter drugih soc. ustanov ocenjujemo na vključitev dodatnih 60-90 oseb (torej skupaj 107-158 oseb dnevno).

V letu 2019 je bilo v program skupno vključenih 220 (181) družin in posameznikov, kar skupaj predstavlja kar 672 (452) oseb, ki so vsaj 1 x tedensko prejele pomoč iz navedenega projekta.

Večinoma gre za prejemnike socialnih transferjev, nizkih pokojnin ali zaposlenih z nizkimi dohodki. Med prejemniki so tudi osebe, ki imajo težave v telesnem in duševnem zdravju, invalidi, starejši in mlajše osebe, ki živijo same.

 

Stroški izvajanja programa v letu 2019 – 40.856,82 € se nanašajo na stroške dela, posredne stroške: elektrika, ogrevanje, hlajenje, gorivo, …).

Še posebej smo ponosni, da smo uspeli v projekt od oktobra 2016 pritegniti in vključiti mnoge prostovoljce Karitas, ki danemu programu dajejo veliko humanitarno noto in družbeno angažiranost: trenutno se vsak večer prevzem hrane vrši s tremi (3) Karitasovimi kombiji po točno določenem redu v trgovskih centrih. Zgovoren je podatek za leto 2019, ko je v celotnem letu sodelovalo 27 (38) prostovoljcev Karitas ter opravilo 4.641 (3.353,5) ur prostovoljnega dela ter zabeležili kar 1.537 potnih nalogov in prevozilo 28.790 (26.065) km. Zbrana hrana v letu 2019: 182 t (sadje in zelenjava, pekovski izdelki, sendviči, drugi mesni izdelki in mlečni izdelki).

V letošnjem letu smo do sedaj prevzeli in razdelili cca. 57 t donirane hrane.

Zahvaljujemo se za sofinanciranje programa Mestni občini Maribor. Financiranje lokalne skupnosti omogoča sistemsko pomoč človeku v socialni stiski in na drugi strani odgovoren odnos do hrane, katera bi drugače bila zavržena in postala odpadek. Zahvaliti se želimo tudi vsem, ki s svojim darom ali prostovoljnim delom podpirajo in sodelujejo v projektu ter pomoči Karitas. Zahvala naj bo prošnja za pomoč in podprtje še naprej.

Še posebna zahvala pa vsem, ki so odgovorili v preteklem letu na prošnjo za pomoč pri nakupu novega dostavnega vozila. V mesecu maju smo kupili in predali namenu vozilo Fiat Doblo. Pokritje dela stroška nakupa smo zagotovili iz dela donacije treh Lions klubov v Mariboru, z donacijami Župnijskih karitas ter 5 mariborskih podjetji, drugi del pa je del rednih mesečnih obveznosti (trenutno ostaja odprto še 8.297,48 €).

V letošnjem letu smo se prijavili na javni razpis Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Z nakupom nove tehnične opreme želimo kvalitativno dvignili nivo storitve in izvajanja programa ‘Donirana hrana’ ter sistemsko postavili temelje tudi za nadgradnjo izvajanja programa prevzema že pripravljene kuhane hrane v gostiščih ter kuhinjah različnih ustanov.

 

 

Aktualna pomoč Karitas in vabila k solidarnosti:

Poleg rednih prejemnikov pomoči se na Karitas vse več obračajo družine oz. posamezniki v stiski ob izgubi zaposlitve (v večini primerov gre za delavce po kratkotrajni zaposlitvi, samozaposlene, delavce tretjih dežel z družinami,…) delavci na čakanju, zaposleni z minimalnim dohodkom oz. zaposleni – družine, ki le malenkost presežejo cenzus za uveljavljanje pravic iz ZSV.

V prvih 6 mesecih letošnjega leta 2020 je v okviru sprejemno informacijske in svetovalne pisarne NŠKM prejelo pomoč kar 5.521 (4.352) oseb. Pomoč se je nanašala na pomoč v hrani in higienskih potrebščinah, oblačilih, pomoč v obliki informiranja, svetovanja ter drugo pomoč.

Opažamo, da je veliko rednih, novih ali prosilcev za pomoč, ki so se oglasili po 2 ali 3 letih na Karitas, izpostavilo poleg materialne tudi močno psihosocialno stisko.

 

Zbiranje šolskih potrebščin in finančne pomoči za otroke ob vstopu v novo šolsko leto:

Na širšem mariborskem področju smo v preteklem letu z navedenima akcijama pomagali: 1.441 otrokom iz 626 družin, razdelili preko 15.000 šolskih potrebščin. Skupna vrednost pomoči – je znašala 34.393,13 €.

Upamo, da bomo tudi letos lahko pomagali vsaj tolikemu št. otrok. Vse dobre ljudi vabimo k solidarnosti.

Izjava članic Lions kluba Maribor – Zarja

Projekt Donirana hrana je zagotovo ena najpomembnejših dejavnosti slovenskega lionizma, ki so ga vzpodbudile prav članice Lions kluba Maribor Zarja in v katerega sta se v Mariboru vključila tudi oba druga kluba LC Maribor in LC Maribor Piramida. Prav Zarje smo namreč ugotavljale, da se vse več ljudi sooča z velikimi stiskami, pomanjkanjem na vseh področjih in tudi lakoto. V Mariboru smo Zarje začele ta projekt izvajati 1. oktobra leta 2013 – torej že skoraj 7 let. Večalo s je tudi število trgovcev, ki so bili pripravljeni donirati hrano, zato je maja 2014 pod našim vodstvom zbiranje hrane prevzel tudi Center za socialno delo Maribor, ki smo mu skupaj z ostalima mariborskima LC kluboma donirale prevozno sredstvo. Centru je bilo s pomočjo Mestne občine Maribor zagotovljeno tudi eno delovno mesto. Zbrana hrana je bila razdeljena Zavetišču za brezdomce, Varni hiši Maribor, Materinskemu domu, poleg njih pa je Center lahko del zbrane hrane namenjal vse večjemu številu občanov, ki si hrane niso mogli zagotoviti sami. V drugi polovici leta 2016 je Center za socialno delo zaradi pravnih zapletov nehal sodelovati. Prevoze hrane smo začasno ponovno prevzele Zarje, od 1.oktobra 2016 pa projekt poteka preko Nadškofijske karitas Maribor. Vsi trije maiborski lions klubi pa so se obvezali, da bodo tudi vnaprej po svojih močeh finančno podpirali to pomembno humano akcijo. Lioni smo še zlasti ponosni, da je naši Zvezi Lions klubov – distriktu 129 Slovenija uspelo doseči spremembo predpisov, tako je projekt podprt z ustrezno zakonodajo.

Projekt bomo Zarje podpirale tudi v prihodnje in zato danes naš klub LC Maribor Zarja predaja Nadškofijski Karitas Maribor, ki si nesebično prizadeva pomagati ljudem v stiski, to pa je tudi temeljno vodilo svetovnega lionizma, donacijo 1.500,00 evrov

DOBRO DELO PLEMENITI

Predsednica LC Maribor Zarja

Manja Pašek

pooblaščenka v projektu Donirana hrana

Valentina Plementiaš