Odpošiljanje kontingenta pomoči – akutalna pomoč Karitas MB

515

Nadškofijska karitas Maribor v okviru postne akcije »Ne pozabimo« odpošilja prvi letošnji kontingent pomoči socialno najbolj ogroženim na področju Jugovzhodne Evrope. Humanitarna pomoč je namenjena Caritas Aleksinac in vsebuje 432 paketov različne humanitarne pomoči: rabljena oblačila, higienske potrebščine, …

Skupno je odposlanih kar 18.968 različnih kosov oz. 4,1 t humanitarne pomoči.

Kakor predhodne kontingente tudi tokratno humanitarno pomoč spremljajo programske aktivnosti v smislu kontinuirane humanitarne ter socialne pomoči Karitas na področju Aleksinca. V ta namen se pripravlja med drugim tudi nakup in razdelitev 65 prehranskih paketov.

Več o postni akciji Ne pozabimo: https://www.karitas.si/akcije/ne-pozabimo-jz-evropa/

 

Pomoč Karitas Maribor v času epidemije – Covid-19

V osmih tednih smo v mreži Karitas mariborske nadškofije oskrbeli okoli 8.000 gospodinjstev. Pri tem smo zaznali 10 % novih gospodinjstev. Razdelili smo skupaj 140 ton hrane in higienskih pripomočkov. Kar 20% paketov pomoči smo dostavili na dom. Dodatno smo s plačilom položnic pomagali v višini 35.000 EUR. V razdeljevanje je bilo poleg obstoječih vključenih več kot 75 novih mlajših prostovoljcev. V okviru odredbe civilne zaščite smo samo na področju Maribora realizirali 43 izrednih intervencij – dostav pomoči starejšim osebam, ki živijo same. Strokovni delavci in usposobljeni prostovoljci izvajajo psihosocialno pomoč. V osmih tednih so sprejeli preko 1.892 klicev. V 3 nastanitvenih enotah (materinski dom Mozirje – Žalec, Zavetišče za brezdomne – sv. Martin) imamo v oskrbi 35 uporabnikov. Delo je zelo zahtevno, vendar smo zadovoljni, ker vsaj zaenkrat v nastanitvah še nismo imeli primerov okužbe.

Izjemen porast klicev beležimo na vstopni dežurni telefonski številki Karitas Maribor – v 8 tednih je bilo zabeleženih kar 1.892 klicev in so se nanašali predvsem na informacije o pomoči Karitas ter prošnje za pogovor oz. svetovanje. Opažamo, da je veliko rednih, novih ali prosilcev za pomoč, ki so se oglasili po 2 ali 3 letih na Karitas, izpostavilo poleg materialne tudi močno psihosocialno stisko. V navedenem času je bilo tako izvedenih s strani strokovnih delavcev in sodelavcev Karitas kar 649 svetovalnih razgovorov po telefonu v okviru programa pomoči informacijske svetovalne pisarne Karitas Maribor.

Delo mariborske Karitas v naslednjem obdobju:

Poleg rednih prejemnikov pomoči se na Karitas vse več obračajo družine oz. posamezniki v stiski ob izgubi zaposlitve (v večini primerov gre za delavce po kratkotrajni zaposlitvi, samozaposlene, delavce tretjih dežel z družinami,…) delavci na čakanju, zaposleni z minimalnim dohodkom oz. zaposleni – družine, ki le malenkost presežejo cenzus za uveljavljanje pravic iz ZSV.

V drugem tednu po veliki noči (20.4.2020) smo ponovno pričeli z izvajanjem projekta Donirana hrana – le to prevzemamo ob zaprtju 20 trgovskih centrov – hrano delimo naslednje jutro – trenutno je vključenih preko 114 družin in posameznikov – gre za največje stiske in najnujnejše primere, ki poleg materialne pomoči potrebujejo tudi psihosocialno spremljanje.

V veliko pomoč je na nivoju mesta Maribor humanitarna komisija, v kateri so predstavniki CZ, CSD Maribor, Mestne občine Maribor, Karitas, Rdečega križa ter Centra za pomoč na domu. Delovanje humanitarne komisije je nadaljevanje sistemskega in usklajenega pristopa k pomoči lokalnemu prebivalstvu. V času epidemije se je humanitarna komisija sestala 10 krat preko video konference.

Do začetka junija sledijo sprostitveni ukrepi v programih pomoči Informacijske in svetovalne pisarne (prehod iz telefonske in elektronske dosegljivosti v obstoječe prilagojeno izvajanje dela ob upoštevanju navodil pristojnih služb) ter ponoven zagon izvajanja programa pomoči Ljudske kuhinje Betlehem (10 obletnica delovanja). Podobni koraki se načrtujejo tudi v delu humanitarnega skladišča Karitas v Mariboru: sprejem oblačil ter druge humanitarne pomoči se bo glede na potrebe začel izvajati po 1. juniju 2020. Vse, ki želijo darovati, prosimo, da na Karitas prinesejo čista in še uporabna oblačila, obutev ter drugo humanitarno pomoč. Karitas ni odpad!

V prihajajočih mesecih bomo na mariborski Karitas glede na zaznane večje stiske poleg izvajanja redne pomoči (II. dobava hrane iz interventnega ukrepa EU, pomoč otrokom ob vstopu v novo šolsko leto, letovanje družin, starejših, otrok in mladine, …) v mreži Župnijskih karitas še krepili psihosocialno pomoč, svetovanje in spremljanje.

Vabimo k sodelovanju v vseslovenski akciji zbiranja pomoči otrokom ob vstopu v novo šolsko leto:

Nadškofijska karitas Maribor, Strossmayerjeva 15, Maribor, T: 0590 80 350, F: 0590 80 360; e: info@karitasmb.si, w: www.karitasmb.si.

Gradivo TK – tukaj