Njuno obvestilo

1452

Omejitev izvajanja programov Nadškofijske karitas Maribor

v času epidemije korona virusa

Nadškofijska karitas Maribor bo do preklica zaprta.

V nujnih primerih stiske, sprejemamo prošnje na e-naslov: info@karitasmb.si ali po poštni na naslov: Strossmayerjeva 15, 2000 Maribor; v času uradnih ur je odprta tudi telefonska linija za nujne primere: 0590 80 350;

Izdaja pomoči, po programih NŠKM, se bo vršila v nujnih primerih po predhodnem dogovoru na za vse varen način.

Oblačil in obutve do preklica ne delimo.

Vse prosimo, da dosledno upoštevate navodila pristojnih služb.