TK ob zaključku akcije Več luči več upanja

771

Otrokom iz socialno šibkih družin želimo s primernimi oblikami pomoči Karitas omogočiti čim boljše možnosti, da ne bi bili zaradi raznih oblik stisk socialno ali kako drugače izključeni, ter imeli slabše pogoje v kontekstu pridobivanja znanja.

Tako z adventno božični akcijo ‘Več luči več upanja’ zbiramo sredstva za pomoč otrokom s plačilom šolskih in obšolskih dejavnosti.

V tokratni akciji od adventa do svečnice smo zbrali 6.523,50 €.

Z akcijo Več luči več upanja in vašo pomočjo upamo, da bomo lahko zagotovili redno pomoč vsaj 70 otrokom. Potrebe so velike. Zato ponovno vabimo podjetja in dobre ljudi k solidarnosti. Svoj dar lahko nakažejo:

TRR: IBAN: SI 56 0417 3000 1196 398 Nadškofijska karitas Maribor, Strossmayerjeva 15, 2000 Maribor, BIC: KBMASI2X, Koda namena: CHAR Več luči več upanja, Referenca: SI12 0000000293059

 

Iskrena hvala za vaš dar!

Pomoč Nadškofijske karitas Maribor socialno najbolj ogroženim

Ponovno moramo opozoriti, da največje stiske opažamo v tistih primerih, ko družine in posamezniki ne morejo poravnavati osnovnih položnic za nujne življenjske potrebščine (najemnina, elektrika, voda, ogrevanje, …) in druge sprotne obveznosti.

Na naša vrata trkajo brezposelni, ki prejemajo denarno socialno pomoč in otroške dodatke pa tudi zaposleni, ki se le s težavo prebijajo iz meseca v mesec. Vse več je upokojencev, ki kljub skromnosti težko preživijo s prejeto pokojnino. Vedno pogosteje opažamo, da imajo številni iskalci pomoči tudi težave s telesnim in duševnim zdravjem.  Na Nadškofijski karitas Maribor zasledujemo tudi povečano povpraševanje po oblačilih in drugih rabljenih artiklih (posteljnina, posoda, igrače).

V preteklem letu 2019 je bila samo preko humanitarnih in socialnih programov Nadškofijske karitas Maribor pomoč razdeljena kar 2.891 osebam oz. 1.227 družinam oz. posameznikom v stiski. Dnevno potrka na vrata Nadškofijske karitas Maribor tudi do 250 oseb, ki potrebujejo pomoč.

Zasedene so kapacitete v socialnih programih NŠKM: v Zavetišču za brezdomne – sv. Martin dnevno nudimo prenočišče 24 osebam, Ljudska kuhinja Betlehem razdeli toplo kosilo dnevno do 45-50 osebam, vsak dan po projektu ‘Donirana hrana’ pomagamo do 25 družinam oz. posameznikom, v Materinskem domu Mozirje in Žalec je v preteklem letu bivalo 21 žena in mater s 26 otroki, …

Po prvih delnih poročilih sodelavcev in prostovoljcev iz mreže 93 Župnijskih karitas v mariborski nadškofiji opažamo enako število prejemnikov pomoči, večje pa je število obravnav oz. realizacij nematerialne pomoči (laično svetovanje, spremljanje, obiski, različne dejavnosti in srečanja, idr…). V preteklem letu je pomoč preko mreže Karitas v mariborski nadškofiji tako prejelo 18.349 (19.441) oseb. Največ družin, sledijo starejši, bolni in invalidi ter posamezniki. Kar 5.961 (6.055) med njimi je bilo otrok.

Skupaj je bilo razdeljene preko 800 ton različne humanitarne pomoči.

Podrobno poročilo ter načrt o humanitarni in socialno varstveni dejavnosti NŠKM bo pripravljeno v Plenumski knjigi in predstavljeno na plenumskem srečanju sodelavcev ter prostovoljcev Karitas mariborske nadškofije v soboto, 7. marca 2020, v Slomškovi dvorani.

Gradivo celotne TK – tukaj

Zloženka – Stiska 2020 – tukaj