Zbrana sredstva za namen »Pomoč Galu«

2331

Zbrana sredstva za namen »Pomoč Galu« in izvedena plačila iz navedenega sklada Nadškofijske karitas Maribor.

Do 3.2.2020 se je na račun Nadškofijske karitas Maribor: SI56 0400 0026 6039 028, sklic, referenca: SI00 292167 in namenom nakazila: »Pomoč GALU« zbralo 91.322,82 €. Zabeleženih je 295 nakazil (63 podjetji in 232 fizičnih oseb). Iz sklada sta bila do navedenega datuma plačana dva računa (Telekom Slovenije – SMS naročnina in priključnina v višini 128,10 € in 6,10 €). Tako je trenutno stanje na skladu »Pomoč Galu«: 91.188,62 €.

Navedeni znesek je seštevek darov in donacij direktno na TRR Karitas ter nakazil po sklepu sodišča v kazenskem postopku zoper zakonito zastopnico Društva MAUS. Poročali smo, da smo v novembru in decembru 2019 prejeli nakazila (SMS donacije za Gala v času pred 25.10.2019) v višini 50.773,63 €. Primer še vedno obravnavajo pristojne institucije.

Vsem darovalcem in donatorjem se v imenu družine Šteflič in še posebej Gala ter Karitas najiskreneje zahvaljujemo.

S strani družine Šteflič smo bili o višini stroška operacije: 77.186,00 dolarjev (69.825,82 €) obveščeni v začetku januarja 2020. Račun še ni plačan.

Dogovorjeno je, da se do sredine februarja zberejo vsi ostali stroški (namestitev, bivanje, dokumenti, dnevni prevozi,… predhodni potrebni pregledi in terapije, pregledi in dodatne fizio ter delovne terapije po posegu, … ) – višina teh stroškov se ocenjuje na 26.107,26 € in večinoma odpade na stroške namestitve, bivanja ter drugih nujnih življenjskih stroškov. Transfer, letalske karte so že plačane s strani družine Šteflič.

Termin Galove operacije je določen: 20. maj 2020. Sledi 4 tedenska rehabilitacija, ko bo Gal v domači oskrbi in 5 x na teden obiskoval različne zdravstvene terapije v bolnici, kjer bo izvedena operacija.

Družina Šteflič si prizadeva zmanjšati stroške kjer je le mogoče. Tako so se uspeli dogovoriti za popust operativnega posega v višini 15.312,06 dolarjev (12.893,37 €). V teku so dogovori za delitev stroškov namestitve in drugih stroškov z družino deklice, ki bo v enakem terminu na operaciji na Floridi.

Višina plačila za operacijo, ki bo nakazana direktno v bolnišnico na Floridi, znaša 60.861,23 € (račun zmanjšan za že nakazano akontacijo 8.964,59 € z dne 14.5.2019) oz. glede na valutno razmerje v protivrednosti dolarja.

Tako se po do sedaj znanih stroških predvidevajo prvi skupni stroški operacije ter drugih stroškov v višini 86.968,49 €. V naveden znesek niso všteti nepredvideni stroški (potrebni dodatni pregledi, zdravila, napotitve, prevozi… v času pred in po operativnem posegu na Floridi).

Vsa nakazila iz sklada »Pomoč Galu« bodo izvedena v skladu z računovodskimi standardi in Pravilnikom o reševanju in kriterijih za obravnavo prošenj Nadškofijske karitas Maribor direktno na račun izvajalcu storitve, operacije, rehabilitacije ali po predloženih dokazilih – računih upravičencu na TRR.

Sklad z namenom zbiranja »Pomoč Galu« bo na Nadškofijski karitas Maribor glede na določila iz dogovora odprt eno leto od podpisa dogovora do 25.10.2020. V kolikor bi se na skladu zbralo več sredstev kot je oz. bo potrebno za Galovo operacijo, rehabilitacijo, okrevanje se upošteva 6. člen iz dogovora:

»po letu dni od podpisa tega dogovora – in potem, ko bo nesporno znana končna vsota operativnega posega, zdravljenja in rehabilitacije Gala Štefliča – se določen del (50 %) od presežka zbranih sredstev nameni za otroke s podobnimi težavami (oz. redkimi boleznimi). Razdelitev sredstev se obravnava v skladu s Pravilnikom o reševanju in kriterijih za obravnavo prošenj Nadškofijske karitas Maribor. Preostanek sredstev (50%) ostaja še naprej namenjen za namen iz prve točke tega dogovora. V kolikor rehabilitacija (zdravljenje) v tem času ne bi bila zaključena se v primeru podaljšanja veljavnosti dogovora sklene dodatek k dogovoru.