Sad Ljubezni je služenje

671

Pod navedenim geslom sv. Matere Terezije iz Kalkute so se sodelavke/sodelavci, prostovoljke/ci Karitas mariborske nadškofije že 9 podali na pot, tradicionalno romanje Karitas. Tokrat k sv. Marjeti na Muto in k sv. Nikolaju v Vuzenico.

Predsednik Nadškofijske karitas Maribor, g. Branko Maček je v uvodnik romarske knjižice med drugim zapisal: »Potreben nam je čas, da poromamo pred Najsvetejše – k zavetnikom naših župnij, drug k drugemu, da skupaj najdemo moči in rešitve, da prav prisluhnemo in slišimo ter odgovorimo v dobro človeka, ki je v stiski in tudi za našo dušo. To si želimo in sem prepričan, da bomo to tudi letos prejeli, doživeli ob sveti Marjeti na Muti in svetem Nikolaju v Vuzenici. Tu je pot na hribček in hoja v dolino do rotunde ter okrepčilo za telo in dušo ob skupni mizi in pogovoru, srečanju z vsemi, ki dobro v srcu mislimo in delamo, da je Ljubezen med nami živa, vidna in deluje v praksi. Da je tako, smo priče vsi, ki se lahko udeležimo vsakoletnega romanja z vsemi sodelavci KARITAS po župnijah naše nadškofije, ki se trudimo biti ‘živi obraz’ Boga med nami.«

Skoraj 350 romarjev Karitas mariborske nadškofije je z nadškofom Alojzijem razmišljalo in poglabljalo odločitev poslanstva Ljubezni – Karitas ob besedah sv. Mati Tereza iz Kalkute: »Sad tišine je molitev. Sad molitve je vera. Sad vere je ljubezen. Sad ljubezni je služenje.«

Romarji se želimo iz vsega srca zahvaliti sodelavkam/cem Župnijskih karitas na Muti in v Vuzenici, ki so ob župniku na Muti, Marku Drevenšku ter nadžupniku v Vuzenici, Tadeju Legnarju z drugimi župnijskimi sodelavci, pripravili res duhovno bogat in karitativnih spodbud poln program romanja, ki se je zaključil ob skupni mizi, ogledom Slomškove spominske sobe ter slovesnimi večernicami, katere so spremljali sodelavci iz Zavoda za cerkveno glasbo.

Romarje so pozdravili tudi predstavniki lokalnih skupnosti, občine Muta ter občine Vuzenica.

To je bil dan Karitas, dan iz katerega bodo lahko črpali moč za izvrševanje sadov služenja do prihodnjega 10 romanja sodelavcev in prostovoljcev Karitas mariborske nadškofije ob praznovanju 30. obletnice ustanovitve Karitas v naši nadškofiji ter tudi v Sloveniji.