Živa karitas

1495

S pomočjo ŽK in župnij zbiramo namenska sredstva za delovanje in urejanje drugih najnujnejših stvari, ki so potrebna za nemoteno delovanje različnih ustanov, ki delujejo v okviru NŠKM. Namen se določi vsako leto posebej.

SHARE
Previous articleOzimnica
Next articleSvetovalnica