Več luči – več upanja

2344

Akcija zbiranja sredstev se vsako leto prične s 1. adventno nedeljo in se zaključi s praznikom Gospodovega darovanja – 2. februarja.

Vemo, da so otroci nedolžni, ranljivi in popolnoma odvisni od odraslih ter da so po naravi radovedni, živahni, radoživi in polni upanja. Njihovo življenje bi moralo potekati v sreči, miru, igri in učenju. Mnogi otroci že zelo zgodaj spoznajo, kaj so materialne težave s katerimi se srečuje njihova družina in ob tem doživljajo stiske in žalost.

Veliko družin, predvsem družine z več otroki, potrebujejo več naše pomoči in solidarnosti. Z zbranimi sredstvi pomagamo družinam predvsem in v prvi vrsti njihovim otrokom nudimo pomoč in omogočamo primerno okolje, ki ga potrebujejo za svoj zdrav razvoj in izobraževanje.

Zbrana sredstva namenjamo za pokrivanje dela stroškov šolske prehrane, za pomoč pri plačilu šole v naravi, za plačilo interesnih dejavnosti, ki izvirajo iz otrokovih talentov in krepijo veščine, ki jih otroci potrebujejo za zdrav in uspešen razvoj ter za pomoč pri plačilu bivanja v dijaških/študentskih domovih.

V letu 2016 smo redno mesečno pomagali 35 otrokom (šolska prehrana), s plačilom šole v naravi ter ostalih šolskih dejavnosti pa smo pomagali 41 otrokom.