Terapevtsko pripravljalni center NŠKM

4928

Nadškofijska karitas Maribor izvaja program za pomoč odvisnikom in njihovim staršem. Program se je prenesel iz Italije, saj se je tam in drugje po svetu že dodobra uveljavil. Program je visokopražni in temelji na odvisnikovi prostovoljni odločitvi za drugačen način življenja in lastni odgovornosti do svojega življenja in prihodnosti. Ustanovitelj programa je bil Don Pierino Gelmini.

V Sloveniji deluje pet terapevtskih Skupnosti Srečanje:

  • Nova Gorica,
  • Vremski Britof,
  • Čadrg nad Tolminom,
  • Razbor,
  • Sveta Trojica v Slov. Goricah.

Ciljna skupina so ljudje, ki imajo težave zaradi zlorabe nedovoljenih drog ter želijo spremeniti svoj dosedanji življenjski slog – način razmišljanja, čutenja in življenja. Poleg odvisnikov po pomoč prihajajo tudi osebe, ki so kakorkoli povezani z odvisniki – starši, sorodniki, partnerji in prijatelji.

Starši oziroma drugi spremljevalci/podporniki odvisnika imajo pri delu z odvisniki pomembno vlogo, zato so aktivno vključeni v terapevtski proces. Z njimi potekajo individualna svetovanja, mesečno se srečujejo tudi v skupini za starše, ki deluje po principu t.i. skupin za samopomoč. Gre za izmenjavo izkušenj in podporo ter spreminjanje dosedanjih vzorcev ravnanja in komuniciranja v družinskih odnosih.

Cilji in namen programa so: iskanje ter soočanje z vzroki, ki so pripeljali do odvisnosti, čustvena rast in dozorevanje – sprejemanje samega sebe, sprejemanje vloge v družini, sprejetje zdrave samopodobe, sprejemanje odgovornosti za svoja dejanja in oblikovanje zavesti, da je osebni napredek odvisen samo od njih samih.

Konkretni rezultati so naslednji: vključitev v Skupnost Srečanje, čim manj travmatičen prehod v komuno, vztrajanje pri začrtanih ciljih, uspešno zaključen program, zaživeti drugačno življenje.