Svetovalnica

4289

Program Svetovalno delo izvajamo že od leta 1990. V letu 2016 je na individualni pogovor prišlo 292 unikatnih uporabnikov (družin ali posameznikov), od tega jih je 42 potrebovalo večkratno svetovanje. Skupno se je realiziralo 369 informativno svetovalnih pogovorov. V 350 primerih se je uporabnike v iskanju ustreznih rešitev za njihovo stisko napotilo na druge pristojne ustanove.