Zavetišče za brezdomne – sv. Martin

5833

Celostni ter enovit program je lociran v Humanitarnem skladišču Karitas, Ljubljanska 23 v Mariboru in v sebi nosi dve strukturirani programski aktivnosti oz. (pod)programa in sicer Sprejemališča za brezdomne ter Zavetišča za brezdomne – nastanitveni del (zaprti tip), je nastal kot refleksija detektiranega socialnega stanja določene specifične populacije ljudi znotraj našega družbeno geografskega okolja, konkretno brezdomnih in njihovega miljeja, baziranega tako na opravljenem delu, posledičnih dvajsetletnih izkušnjah in izhajajočih rezultatih ter ne nazadnje tudi in predvsem na osnovi potreb in želja ciljne populacije.

Glavni namen je strokovna ter strukturirana ciljno naravnana pomoč brezdomnemu, ki se udejanja skozi številne podredne aktivnosti, ki so pluralne narave ter seveda nadgrajene z ustrezno motivacijsko podporo zaposlenih in prostovoljcev, seveda pa ob tem ne gre zanemariti konstanten tako aktiven prisluh potreb na eni strani in tudi želja uporabnikov na drugi strani.

Osnovni cilji programa so:
• socialna podpora
• resocializacija (skladno z željami in voljo uporabnikov)
• nastanitev (permanentno)

Sofinancerji programa:
– Mestna občina Maribor
– Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti
– Fundacija za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij
– Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje

V letu 2019 smo pomoč nudili 71 unikatnim uporabnikom, realizirali 7.254 nočitev.