Sprejemališče za brezdomne

2891

Program je namenjen brezdomnim, to je tistim, ki nimajo urejenega bivališča, nastanitve in vsem, ki so se znašli v podobni situaciji ter potrebujejo tovrstno pomoč.

Uporabniki imajo vsak delovni dan med 7.00 in 15. 00 na razpolago tri osnovne sklope storitev in sicer:

  • dnevni (nudenje tople ali hladne hrane, tople ali hladne brezalkoholne pijače, TV, knjig, računalnika, interneta, časopisov, revij, animacij in delavnic, telefona, prevoza),
  • higienski (tuš, čista oblačila in obutev, WC, frizer …) ter
  • svetovalni (ureditev dokumentov, statusa, zdravstvenega zavarovanja, prebivališč, t.i. »zakonitih« prijav, informacije …).

Program se razvija že od leta 1990- Leta 1998 pa je njegov razvoj podprla Evropska skupnost preko programa Phare micro lien. Sofinanciran je za petletno obdobje s strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, v letu 2014 se je zaključilo tretje mandatno obdobje. Isto leto se je ponovno pridobila za navedeni program strokovna verifikacija javnega socialno varstvenega programa s strani Socialne zbornice Slovenije.

V svetovalnem sklopu se je obravnavalo predvsem zadeve pravnega značaja, posameznike se je napotilo na druge vladne in nevladne organizacije, urejali so se posamezni identifikacijski in drugi dokumenti, stalne prijave, izpolnjevali različni obrazci, vloge, ipd.

Program zajema tudi pomoč pri resocializaciji ter integraciji uporabnikov nazaj v družbo.

Prav tako se znotraj programa financira niz podnajemniških sobic in sob v samskih domovih ter tudi na ta način poskušalo lajšati stanovanjsko oz. namestitveno stisko povezano z brezdomskim vprašanjem.