Šolske potrebščine

4496

Program izvajamo že vrsto let, najintenzivneje pred začetkom novega šolskega leta z namenom, da pomagamo tistim otrokom oziroma družinam, ki si sami ne morejo preskrbeti šolskih potrebščin.

Z načrtovanjem začnemo že takoj po koncu šolskega leta, ko z Župnijskimi karitas pripravimo sezname upravičencev in sezname potrebnih šolskih potrebščin. Pri izvedbi programa sodelujemo tudi s šolskimi svetovalnimi službami.