Pomoč socialno ogroženim

7280

Kot že nekaj let zapored, smo tudi v letu 2016 opažali, da so se stiske ljudi z našega območja še poglobile. Opazno je povišanje števila tistih, ki potrebujejo redno pomoč in spremljanje, tistih, ki so prvič potrkali na naša vrata in tistih ljudi, ki nekaj let niso bili med prejemniki pomoči Karitas.

Poleg materialnih stisk, ki jih porajajo brezposelnost, nizki mesečni dohodki in pokojnine na eni strani in višanje stroškov na drugi strani opažamo, da ljudi, ki potrkajo na naša vrata, pestijo težave v telesnem in duševnem zdravju, neurejeni družinski odnosi, nerešena stanovanjska problematika, splošna starostna oslabelost in nemoč ustrezno poskrbeti zase. Soočamo se tudi z vedno večjo funkcionalno nepismenostjo. Opažamo, da naraščajo stiske ljudi, ki živijo sami – samski, vdovci, razvezani.