Pomoč Romom

3307

Romi so se v Maribor začeli naseljevati v zgodnjih šestdesetih let prejšnjega stoletja, predvsem s Kosova. Po oceni predstavnikov romskih društev danes živi v Mariboru okoli 4.000 Romov. S pričujočim programom želimo ciljni skupini, ki pod okriljem naše organizacije zaproša za različne vrste pomoč, nuditi celostno pomoč. Velik problem predstavlja sporazumevanje, pogosto tudi nepismenost. Že pred časom smo v sodelovanju z Zavodom Republike Slovenije za zaposlovanje v okviru programa Aktivne politike zaposlovanja preko programa javnih del zaposlili pripadnico romske skupnosti, ki v različnih programih, kjer Romi poiščejo pomoč, nudi pomoč pri prevajanju in sporazumevanju, kar še dodatno omogoča kakovostnejšo in ciljno usmerjeno pomoč pripadnikom romske skupnosti.