Letovanja v Portorožu

4397

Program strokovnega vodenja letovanj poteka v Sončni hiši v Portorožu. Letovanje je dobra priložnost za aktivno preživljanje prostega časa ranljivih skupin ljudi, saj si sodelavci Karitas prizadevamo, da jim v tem času ponudimo kar se da največ priložnosti za lepa in nepozabna morska doživetja na eni strani ter po drugi omogočiti, da v tednu letovanja stkejo močne vezi tako v okviru lastne družine kakor tudi širše, da se opolnomočeni in polni lepih spominov vrnejo v svoj vsakdan. Mnogi si zaradi velike socialne ogroženosti in slabe socialne klenosti tega ne morejo omogočiti.

Organiziramo letovanja za družine, otroke in za starejše.

Letovanja izvajamo z lastnimi delovnimi ekipami, ki jih sestavljajo strokovni delavci, laični delavci in prostovoljci, slednji predvsem kot animatorji. Letovanja družin in starostnikov spremlja tudi duhovnik. Nabor udeležencev opravijo Župnijske karitas.