Koledar Karitas – zbiranje prostovoljnih prispevkov

1250

Na osnovi večletnih želja mnogih Župnijskih karitas smo se 2011 na Nadškofijski karitas Maribor odločili pripraviti poseben koledar, ki bi na eni strani predstavil zainteresirani javnosti bogato karitativno in humanitarno dejavnost in pomoč Karitas v mariborski nadškofiji, po drugi strani pa smo glede na vse večje stiske želeli ustvariti vsaj minimalen finančni temelj za samostojno delovanje Župnijske karitas s t.i. humanitarnim darom za koledar Karitas. Delovne cilje se je resno zastavilo in v ta namen od Upravne enote pridobilo dovoljenje za zbiranje prostovoljnih prispevkov.

Ocenjuje se, da so sodelavci in prostovoljci v mreži Karitas v pričujoči aktivnosti videli nove izzive. Mnoge Župnijske karitas so z odzivom presegle vsa pričakovanja. Z drugačnim načinom in možnostjo nagovora tudi tistih, ki niso nagovorjeni v smislu dejavnega verskega življenja, ponuja priložnost vključitve v družino dobrote mnogo dobrih ljudi, ki jih so še posebej odprti da dobrodelnost.