Dejavnost razdeljevanja hrane iz sklada za evropsko pomoč najbolj ogroženim (FEAD)

3907

Nadškofijska karitas Maribor v okviru Slovenske karitas aktivno sodeluje pri pripravi prijave na razpis Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (MDDSZEM), v okviru operativnega programa za materialno pomoč najbolj ogroženim, ki je sofinancirana s strani Sklada za evropsko pomoč najbolj ogroženim (FEAD)