Botrstvo – pomoč otrokom

3391

Dobrodelno akcijo za podporo istoimenskemu programu Botrstvo – pomoč otrokom izvajamo od leta 1993. Zbrana sredstva so namenjena otrokom iz socialno šibkih in revnih družin, ki so zaradi različnih stisk, katere so zajele njihovo družino – nizki dohodki, brezposelnosti staršev, bolezen otrok ali staršev, motnja v duševnem in telesnem razvoju, smrt staršev, elementarne nesreče, če so prikrajšani za običajne življenjske pogoje in kakovostno izobraževanje.

Akcija zbiranja sredstev poteka skozi vse leto. Z zbranimi sredstvi lajšamo trenutne kot tudi trajne stiske majhnih otrok, učencev, dijakov in študentov in na ta način prispevamo k ugodnejšim življenjskim pogojem.

Z zbranimi sredstvi se omogoča izbranim otrokom, ki jih v program predlagajo prostovoljci iz mreže Karitas, večkratno pomoč na leto za sledeče namene – nakup obleke in obutve, nakup dietne prehrane ter nakup šolskih potrebščin in drugih za izobraževanje potrebnih dobrin.

V letu 2016 je bilo v program Pomoč otrokom – Botrstvo vključenih 80 otrok.

SHARE
Previous articleVeč luči – več upanja
Next articlePomoč Romom