Ambulanta za osebe brez osnovnega zdravstvenega zavarovanja s posvetovalnico, Maribor

12392

Ambulanta za osebe brez obveznega zdravstvenega zavarovanja s posvetovalnico – Maribor (v nadaljevanju Ambulanta) je po nastanku šesta tovrstna v Evropi in je primer dobre prakse, še prav posebej zaradi lastnega laboratorija ter tega, ker je prva in edina z zobozdravstveno ordinacijo. Ambulanta pokriva vso severovzhodno Slovenijo in je dodobra znana v širšem geografskem in družbenem okolju. Ambulanta je tehnično dobro opremljena, saj razpolaga s hematološkim in urinskim analizatorjem, defibrilatorjem, spirometrom, CRP readerjem, oksimetorm, PSA readerjem, EKG aparatom.

Osnovne aktivnosti znotraj programa so bile naslednje: zdravniški in zobozdravstveni pregled, izdaja zdravil in poplačilo le-teh, laboratorijske storitve, higienske storitve, prva socialna pomoč, urejanje obveznega zdravstvenega zavarovanja ter posledično vključitev oziroma ponovna vključitev v sistem osnovnega zdravstvenega zavarovanja.

Temeljni cilji, ki se jih zasleduje pri izvajanju programa Ambulante so sledeči: zagotovitev osnovnih zdravstvenih storitev, zagotovitev osnovnih zobozdravstvenih storitev, zagotovitev čimprejšnje vključitve v sistem osnovnega in prostovoljnega zdravstvenega zavarovanja, zagotovitev najnujnejših zdravil ter socialna podpora/oskrba in svetovanje.

Ciljna populacija je obsegala naslednje koristnike pomoči: brezdomci, apatridi (osebe brez državljanstva), izbrisani, Romi, osebe brez stalnega prebivališča, prezadolženi in obubožani podjetniki. Med koristniki programa je bilo največ odraslih – 96,05% in 3.95 % otrok. Povprečna starost unikatnih uporabnikov v letu 2016 je 44 let. Najmlajši pacient je bil star 8 let, najstarejši 82 let.

Najpogostejša simptomatika ,ki jo zasledujemo, je vezana na naslednje:

 • kronična obolenja srca in ožilja
 • težave s povišanim krvnim pritiskom
 • psihične težave
 • sladkorna bolezen
 • akutna respiratorna obolenja
 • KOPB – kronična obstruktivna bolezen pljuč
 • kronične bolečine zaradi degenerativnih obolenj lokomotornega aparata
 • alergije
 • okvare jeter – ciroza jeter.

Ambulanta je bila v letu 2016 odprta vsak delovni dan s prisotnostjo diplomirane medicinske sestre, zdravniki (prostovoljci) – splošne medicine in specialisti so prihajali po razporedu. Dvakrat tedensko je prihajal tudi zobozdravnik.

Delovni čas splošne ordinacije je naslednji:

 • ponedeljek od 16.00 – 17.00
 • torek od 10.00 – 11.30
 • sreda od 10.00 – 11.30 (1. in zadnja sreda), vse preostale srede pa od 15.00 -16.30
 • četrtek od 10.00 – 11.30
 • petek od 10.00 – 11.30

Delovni čas zobne ordinacije je naslednji:

 • ponedeljek od 8.30 -10.00
 • sreda od 8.30 -10.00

V vprogramu Ambulanta sodeluje 43 zdravnikov in 4 zobozdravniki. V delo v Ambulanti se redno vključuje prevajalka za romski in albanski jezik.

Strokovno delo socialno-varstvenega značaja opravlja strokovni delavec s področja socialnega varstva, katerega delo je bilo v največji meri povezano z urejanjem statusa – prebivališče, dokumenti, itn., kar je osnovni pogoj za vključitev oziroma ponovno vključitev nazaj v sistem osnovnega in prostovoljnega zdravstvenega zavarovanja ter vključevanje v spremljevalno svetovalne ukrepe Nadškofijske karitas Maribor.

Ukrepi za reševanje statusa koristnikov so naslednji:

 • pomoč pri ureditvi t.i. zakonite stalne prijave
 • pomoč pri uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (denarna socialna pomoč, otroški dodatek, štipendije)
 • pomoč pri ureditvi identifikacijskega dokumenta
 • pomoč pri ureditvi oziroma vključitvi v sistem osnovnega in prostovoljnega zdravstvenega zavarovanja
 • pomoč pri ureditvi kartice zdravstvenega zavarovanja
 • pomoč pri ureditvi statusa aktivnega iskalca zaposlitve na Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje
 • pomoč pri ureditvi izbranega osebnega zdravnika
 • vključitev v spremljevalno svetovalne ukrepe Nadškofijske karitas Maribor